Förfalskning av betyg och intyg till en arbetsansökan

2020-01-20 i Övriga brott
FRÅGA
Hej! Har en fråga till er som jag hoppas ni kan svara på. För cirka 3-4 år sen( är osäker på vilket) ville en kompis till en kompis börja ett nytt jobb. Utan konsekvenstänk och för att han såg upp till personen i fråga lät han honom kopiera gymnasiebetygen för att komma in på det jobbet han ville ha. Han gjorde sedan om detta papper med eget namn, annan underskrift osv.Han fick också en bild på ett intyg skickat till sig för att visa att han jobbat under en viss period som han sedan ändrade helt för att passa honom.Han skrev också dit kompisens namn på sitt cv och ville att kompisen skulle vara någon sorts arbetsledare för ett ställe han "arbetat" på, dock aldrig någon som ringde upp och kollade upp något om honom.Han sökte sedan jobb med detta och fick detta jobb men har sedan bytt arbetsplats 2 gånger och de sista 2 gångerna(dock inom samma bransch) har han inte behövt visa några papper alls.Kompisen har inte själv varit involverad på något sätt i hur den andra personen har ändrat dokumenten eller hur han har gjort om dom. Det enda han fick var ju som sagt betyget och ett foto på ett intyg och intyget har han själv gjort om i datorn, likaså betyget.Om det skulle utredas för att han gjort fejkade intyg och betyg, vad händer då? Vilket brott faller det under?Och kompisen som skickade bilden på intyget och har orginal betygen, kan även han straffas och isåfall för vad?Kompisen är djupt ångerfull och ångestfylld över detta.Tacksam för snabbt svar.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss här på Lawline med din fråga.

Tillämpliga lagrum
Bestämmelser som är tillämpliga på din fråga hittar vi Brottsbalken (BrB).

För att enklare kunna hänvisa till de två kompisarna kommer jag kalla personen som gav bort betygen och intygen för A, medan personen som har förfalskat dessa dokument kallas för B.

B har gjort sig skyldig till urkundsförfalskning
Enligt min bedömning har B gjort sig skyldig till urkundsförfalskning eftersom han har ändrat i dokumenten så att de ser ut att tillhöra B. För att vara skyldig till urkundsförfalskning krävs det att denna handling innebär "fara för bevishänseende", vilket innebär att det råder en fara att man tror att det är B:s betyg och intyg som det rör sig om. Eftersom B fick arbetet är det tydligt att arbetsgivaren trodde på förfalskningen, vilket betyder att fara för bevishänseende är uppnått. B har alltså gjort sig skyldig till urkundsförfalskning, 14 kap. 1 § BrB. Urkundsförfalskning är ett brott som kan ge fängelse i upp till två år.

A kan dömas för medhjälp eller underlåtenhet att förhindra brottet
När det gäller A:s delaktighet i brottet kan man komma fram till några olika bedömningar. Han skulle kunna dömas för medhjälp till urkundsförfalskning. Detta beror på att han hjälpt B med sin urkundsförfalskning genom att ge honom sina betyg och intyg. För att han ska kunna dömas till detta krävs det att han hade uppsåt, det vill säga gav bort dokumenten i samtycke till B. Jag tolkar det som att så var fallet, vilket innebär att han skulle kunna dömas för medhjälp till urkundsförfalskning, 23 kap. 4 § BrB. Straffet A skulle få borde dock bli lägre än det som B får eftersom han inte har tagit lika stor del i brottet som B.

A skulle dessutom kunna dömas för underlåtenhet att förhindra brottet då han visste om att B skulle använda denna urkundsförfalskning i en jobbansökan, 23 kap. 6 § BrB. Dock är endast ett av dessa brott relevanta, där underlåtenhet att förhindra brottet inte är att anse som lika allvarligt som medhjälp. Något som är värt att nämna är även att detta brott (underlåtenhet att förhindra urkundsförfalskning) infördes den första juli 2016. Detta är relevant ur den aspekten att om brottet inträffade innan denna tidpunkt, så kan A inte dömas för brottet. Du var osäker på exakt hur många år sedan detta skedde, varför jag inte kan bedöma om brottet är tillämpningsbart på situationen eller inte. Skedde urkundsförfalskningen dock efter det att brottet genomfördes så kan A dömas för underlåtenheten att förhindra det.

Sammanfattning
Sammanfattningsvis kan jag utifrån den information som jag har fått del av konstatera att B har gjort sig skyldig till urkundsförfalskning. A skulle kunna dömas för antingen medhjälp till urkundsförfalskning eller underlåtenhet att förhindra brottet. För detta är straffet allt som oftast lägre än för B som är huvudgärningsman. Två års fängelse är maxstraffet och detta innebär att straffet med största sannolikhet skulle bli mycket lägre i detta fall, gissningsvis böter eller villkorlig dom, men jag kan inte säga något säkert.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga och är det så att du har några följdfrågor eller behöver vidare hjälp är det bara att kontakta mig på Lisa.Gustafsson@Lawline.se så återkommer jag. Annars önskar jag dig lycka till!

Vänligen

Lisa Gustafsson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övriga brott (832)
2020-09-26 Vad betyder våld mot person?
2020-09-23 Filma och fotografera polis på allmän plats
2020-09-22 Falskeligen anklagad för brott
2020-09-21 Utgör "lättare badklädsel" förargelseväckande beteende?

Alla besvarade frågor (84390)