Förfalskad borgensförbindelse och preskription - betalningsansvar?

Hej, det är så att min storebrors förredetta fru. Hon hade tagit ett lån och skrivit mig som borgersman utan min tillåtelse och vetande. Fick aldrig hem något papper på lånet heller. Jag fick bara en inbetalnings avi för en utebliven betalning. Allt detta hände 2009 och jag gjorde en polisanmälan och dem sa att jag skulle skicka in en polisanmälan varje gång ja får en inbetalnings påminnelse, vilket ja gjorde. Jag bad företaget om papperna på min namnteckning och allt annat. Vilket bevisades att det inte va min namnteckning. Polisen kunde inte få tag på företaget vilket ja minns. Så polisen la ner fallet och sa att jag inte skulle betala något. Men nu nästan 14 år senare fick jag en inbetalning via Kivra på samma summa plus 30 000kr tillagd på lånet. Det är samma lån men ett nytt företag som har köpt upp det andra. Nu vill dem att jag ska betala!!! Kan dem kräva att jag ska betala??? Måste jag göra en ny anmälan? För att det blev aldrig en domsbeslut vilket jag fick reda på 14 år senare. Jag har inga betalningsanmärkningar eller förseningar. Hur kan dem komma 14 år senare och kräva pengar på ett lån som jag inte har något att göra med. Det står att lånet blev uppsagd 2019 vilket jag inte heller fick några papper på.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Den förfalskade borgensförbindelsen i ditt namn är givetvis ogiltig. Förfalskning utgör en s.k. stark ogiltighetsgrund, vilket innebär att du får göra gällande invändningen om förfalskning även mot den nya borgenären, som nu plötsligt kräver dig på pengar. Det spelar ingen roll om den nya borgenären skulle anses vara i god tro beträffande förfalskningen (dvs. inte visste om eller borde ha vetat om förfalskningen) (17 § första stycket skuldebrevslagen). Det är den nya borgenären, som nu kräver dig på pengar, som har att bevisa att det var du som faktiskt har skrivit under borgensförbindelsen en gång i tiden. Borgenären har med andra ord bevisbördan för namnunderskriftens äkthet, vilket framstår som en omöjlig börda att uppfylla i ditt fall då du faktiskt inte har skrivit under någonting alls (se t.ex. Svea hovrätts dom RH 1996:73).

Som om detta inte var tillräckligt är den förfalskade borgensförbindelsen dessutom preskriberad (frågan är dock om något som från början inte ens existerar kan bli preskriberat, borgensförbindelsen existerar ju inte p.g.a. förfalskningen, men vi lämnar det problemet därhän). Som borgenär räcker det nämligen inte med att skicka betalningskrav till huvudgäldenären, dvs. din storebrors före detta fru, borgenären behöver även skicka betalningskrav till dig som borgensman. Eftersom du inte har fått något sådant krav på över tio år (eller tre år vid konsumentfordringar) är borgensförbindelsen preskriberad genom s.k. självständig preskription (2 § preskriptionslagen). 

Slutsatsen är därför att du både kan göra gällande invändningarna förfalskning och preskription mot den nya borgenären, du ska därför absolut inte betala någonting alls. Jag har svårt att se syftet med att polisanmäla den nya borgenären dock, jag har svårt att se vilket brott som skulle kunna bli aktuellt. Däremot bör du omgående kontakta den nya borgenären och förklara dina invändningar, om de ändå väljer att fortsätta kräva dig på betalning ska du inte betala och framställa invändningarna till Kronofogdemyndigheten i samband med att borgenären ansöker om betalningsföreläggande mot dig. Då kommer ärendet hänskjutas till tingsrätten för prövning. I tingsrätten kommer då ditt betalningsansvar prövas, och rätten kommer med all sannolikhet komma fram till att du inte ska betala någonting alls.

Stå på dig här, och tveka inte att höra av dig igen om några oklarheter kvarstår!

Med vänliga hälsningar,

Daniel BromanRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Fordringsrätt & exekutionsrätt och Fordringar? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo