Förfallodatum och preskription för fordringar

2015-02-25 i Fordringar
FRÅGA
Hej, förfaller en tvistig fodring vid förfallodatum eller efter en viss tid, tex efter 2 år? Tack.
SVAR

Hej och tackför att du vänder dig till Lawline!

En fordran förfaller till betalning på den avtalade förfallodagen, den dag avtalsparterna bestämt att fordran ska betalas. Det gäller också för tvistiga fordringar, om fordringen "finns". Om fordran är tvistig kommer en domstol avgöra om fordran kan göras gällande mot gäldenären och vilken dag den förföll eller kommer att förfalla till betalning, under förutsättning att borgenären anhängiggör tvisten vid domstol. Borgenären kan då också yrka på att få dröjsmålsränta på fordran som löper från förfallodagen enligt 3 § räntelagen.

En fordran preskriberas som huvudregel efter 10 år efter förfallodagen, för konsumentfordringar är det 3 år, under förutsättningen att det inte sker ett preskriptionsavbrott. Ett preskriptionsavbrott är t.ex. att borgenären kräver betalning eller att gäldenären betalar ränta eller på annat sätt erkänner fordran. Det innebär att om fordran fortsätter att vara tvistig under en längre tid utan att parterna ser till att ett preskriptionsavbrott sker inte längre kommer att kunna göras gällande, borgenären kan inte längre på rättslig väg kräva betalning även om en domstol anser att fordran hade varit giltig.

Vänligen,

Benjamin Svensson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Fordringar (703)
2020-08-03 Hur räknar man ut dröjsmålsränta och hur kan man driva in en lönefordran?
2020-07-30 Fick inte lön utbetalad - vad kan jag göra?
2020-07-28 Hur får jag betalt för en skuld när den som lånat pengar undandrar sig?
2020-07-27 Måste man betala en skuld?

Alla besvarade frågor (82629)