Förfallodatum

2015-09-07 i KÖPRÄTT
FRÅGA
HejJag har fått en faktura med fakturadatum den 25 augusti och förfallodatum den 9 september men betalningsvillkor på 30 dagar. Vad är det som gäller? Visst är det 30 dagars betalning som gäller från fakturadatum även om förfallodagen inte stämmer med fakturadatum.
SVAR

Hej!

Vad gäller fakturadatum gäller som huvudregel avtalsfrihet. Det vill säga - om du och säljaren kommit överens om betalningsvillkor gällande 30 dagar är det också det förfallodatumet som ska gälla. Detta i enlighet med rättsgrundsatsen ”pacta sunt servanda” (avtal skall hållas). Därför tycker jag att du ska kontakta utställaren av fakturan och påminna dessa om betalningsvillkoret om 30 dagar, förhoppningsvis går detta att lösa.


Hoppas du känner att din fråga är besvarad och tack för att Du vänder dig till Lawline!

Vänligen,

Alfred Brandt
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll