Förfallodag ej avtalad, delgivning av betalningskrav samt ansökan om betalningsföreläggande pga obetald skuld (hyra)

Skriftlig överenskommelse.

Hej, jag kom överens med en vän om att vi skulle dela på hyran när jag flyttade ut ur min lägenhet. Jag har sparat vår konversation, jag har frågat och frågat och han har blockerat mig överallt förutom mitt nummer. Han säger varje gång att pengar är på väg, senast så sa han att han hade fört över pengarna Fredag den 29:e December. Pengarna har fortfarande inte dykt upp. Han svarar inte på mina meddelanden. Vad kan jag göra? Kan jag på något sätt driva vidare detta ärende?

Mvh

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline.

För din fråga, som handlar om hur du ska gå tillväga för att driva in din fordran på hyra från din vän, är Skuldebrevslagen (SkrbL) relevant. Då det inte av din fråga framkommer att du och din vän i er överenskommelse har avtalat om ett förfallodatum för din väns inbetalning av sin del av hyran till dig, kommer jag i mitt följande svar att utgå ifrån att något förfallodatum inte har avtalats.

Enligt SkrbL 1:5 gäller att när förfallotid inte på förhand har avtalats, ska gäldenären betala sin skuld till borgenären när borgenären begär detta. I ditt fall nämner du att du vid upprepade tillfällen har "frågat" din vän om skulden och när hen avser att betala. Då jag dock inte har några uppgifter om hur du formulerat dina förfrågningar, kan jag tyvärr inte bedöma huruvida dina förfrågningar kan betraktas som en "begäran om betalning" i enlighet med SkrbL 1:5. Att du framställt en "begäran om betalning", och inte bara har "frågat" din vän om när hen avser att betala, är väsentligt då din vän enligt lagen först är skyldig att betala efter att du har "begärt" det. I ditt fall rekommenderar jag dig därför att i första hand skicka ett skriftligt krav på betalning till din vän.

Av din fråga framkommer det att din vän har blockerat alla era kommunikationsvägar utom ditt telefonnummer. För att försäkra dig om att ditt krav på betalning når din vän (samt att det även ska finnas bevis på detta) rekommenderar jag dig att i första hand skicka ett kravbrev rekommenderat med mottagningsbevis till din väns folkbokföringsadress. Du bör behålla en kopia av kravbrevet du skickar iväg. Skulle din vän mot förmodan inte hämta ut ditt rekommenderade brev, kan du istället skicka minst fyra ytterligare kravbrev med vanlig post (dvs inte rekommenderat) till din väns folkbokföringsadress. Enligt praxis har fyra försändelser, som inte fåtts i retur, ansetts vara tillräcklig ansträngning från borgenärens sida att delge gäldenären om betalningskravet.

Om din vän, trots mottagande av rekommenderat kravbrev (alt. fyra kravbrev med vanlig post), ändå inte skulle erlägga betalning, har du möjlighet att vända dig till Kronofogden och ansöka om betalningsföreläggande. Du kan läsa mer om betalningsföreläggande HÄR.

Jag hoppas att detta har givit svar på din fråga, och om du undrar över något mer är du välkommen att skicka in en fråga till oss igen.

Vänligen,

Alexandra LantzRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Fordringsrätt & exekutionsrätt och Fordringar? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”