Förfallen skuld mellan privatpersoner

FRÅGA
Hur kan man som privatperson kräva in en skuld ifrån en annan privatperson?Vi köpte ett par däck ifrån en kille som vi tidigare köpt en bil av. Allting kändes ok och vi litade på honom. Han bor i en annan stad och skulle leverera däcken till oss. Dagen innan han ska komma så skickar han att ha fått förhinder och vill istället försöka skicka däcken till oss. Vi kollar upp om detta är möjligt och efter massa om och men, inser vi att det blir super krångligt. Så vi vill istället ha tillbaka pengarna. Han lovar detta efter att han fått sålt däcken igen då. Efter några veckor svarar han att däcken är sålda och att vi ska få pengarna tillbaka när den nya köparen hämtat dem. Han fortsätter att svara samma sak några gånger... och nu flera månader senare får vi inte tag på honom. Hur ska vi gå vidare? Har kvar sms-konversationen och bevis på betalningen.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Löftet mellan er, om att pengarna ska återbetalas till er, fungerar som ett avtal och utgångspunkten inom svensk rätt är att avtal ska hållas. Eftersom att personen, trots påtryckningar, inte verkar vilja återbetala pengarna så står denne i skuld till dig. Därför behöver du vända dig till Kronofogdemyndigheten (KFM). En förutsättning för att en fordran (skuld) ska kunna drivas in av KFM är att den är förfallen (2 § lag om betalningsföreläggande och handräckning), vilket din fordran också är.

Genom en blankett, som finns att tillgå på KFMs hemsida, ansöker du sedan om ett betalningsföreläggande. När blanketten har lämnats in behandlas den av kronofogden och ett brev med ett betalningsföreläggande skickas till personen. Tillsammans med brevet får personen ett delgivningskvitto, som denne ska skriva under och skicka tillbaka till KFM. Därefter finns ett antal tänkbara scenarion:

Personen väljer att återbetala delar eller hela skulden till dig. Om det sker, behöver du också meddela det till KFM. Personen kan bestrida skulden. I det fallet kommer KFM kontakta dig och du får sedan avgöra om du vill att ärendet ska gå vidare till domstol. Personen väljer att inte skriva under och skicka tillbaka delgivningskvittot. I de fall beslutar KFM och personen blir skyldig att återbetala sin skuld till dig. Personen kan också i dessa fall invända och ta ärendet vidare till domstol.

Om personer väljer att delge sig skulden, eller om denne inte svarar, så kommer kronofogden per automatik arbeta för att driva in skulden.

Ett tänkbart bekymmer är om personen i fråga har stora skulder och andra fordringar som gått till utmätning. Isåfall finns risken att andra långivare har särskild förmånsrätt i form av exempelvis pant, en sådan skuld skulle täckas före din skuld. Eftersom att jag inte vet något om personens ekonomi kan jag inte besvara den delen något mer.

Hoppas att detta hjälper dig att gå vidare i ditt ärende och att du får dina pengar tillbaka!

Med vänlig hälsning,

Erik Hellem Andersson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Kronofogdemyndigheten (447)
2020-06-30 Hur går man tillväga för att få tillbaka egendom som man har rätt till?
2020-06-11 Kan kronofogden ändra en tingsrättsdom?
2020-06-11 Betalningsföreläggande
2020-05-06 Vad händer när jag bestridit ett betalningsföreläggande från kronofogden?

Alla besvarade frågor (81741)