Företrädesrätten och tillräckliga kvalifikationer

FRÅGA
Hej!En fråga om uppsägning och företrädesrätt.Jag blev uppsagd pga. Arbetsbrist den 22/9, har 6 månaders uppsägning och är arbetsbefriad med lön till den 22/3. Jag har gjort anspråk på företrädesrätt till återanställning/nyanställning. Under denna tid har företaget visstidsanställt flera personer. Min fråga; har jag företrädesrätt under uppsägningstiden, dvs mellan den 22/9-22/3 (trots att jag är arbetsbefriad, men lön) eller gäller företrädesrätten först min 1:a dag som arbetslös? Det är avgörande för mig att veta om arbetsgivaren begått brott mot företrädesrätten. Tillräckliga kvalifikationer. Arbetsgivaren hävdar att jag saknar kompetens, vilket är ett svepskäl för att undvika att ha tillsvidareanställd personal. Ord står mot ord. Jag har läst att man ska ha tillräcklig kvalifikation samt vid ev tvist att arbetsgivaren har bevisbördan. Enligt en skrivning i lagen står det att arbetstagaren ska beredas en skälig upplärningstid för nytt arbete. Jag har arbetat i flera år med de ”nygamla” arbetsuppgifterna och kan på kort tid bli uppdaterad och motbevisa. Är ordet SKRIVNING juridiskt bindande? Är det i sådana fall skadeståndsberättigat? Tack på förhand.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Reglerna om detta hittar vi i lagen om anställningsskydd, LAS, här.

Till att börja med är det så att företrädesrätten gäller från och med den dag uppsägningen sker till och med nio månader efter sista dagen på anställningen, se 25 § LAS. Detta innebär att din företrädesrätt gäller från och med då du blev uppsagd, sedan under hela uppsägningstiden och därefter i ytterligare nio månader. Sammanlagt 15 månader.

Gällande din fråga om vad som menas med tillräckliga kvalifikationer så är det så att detta avgörs från fall till fall och för att göra en korrekt bedömning behöver jag mer information. Som utgångspunkt brukar man dock säga att arbetstagaren har rätt att göra anspråk på återanställning till ett nytt arbete så länge det bara krävs normal inskolning och inte omskolning till de nya arbetsuppgifterna. Tidsfristen för denna inskolning varierar men ett riktmärke kan vara att det inte ska ta mer än sex månader att lära sig det nya arbetet. Det räcker att arbetstagaren har de allmänna kvalifikationer som normalt krävs av anställningen ifråga. Det är också, som du nämner, arbetsgivaren som har bevisbördan för att en arbetstagare inte har de kvalifikationer som krävs.

I den mån din arbetsgivare har brutit mot reglerna i LAS så är hen skadeståndsansvarig för den skada som åsamkats dig. Regeln om detta hittar du i 38 § LAS.

Angående din fråga om ordet "skrivning" så är jag rädd att jag inte förstår vad du menar. Du får gärna förtydliga i kommentarsfältet nedan.

Vänligen

Denise Peters
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Uppsägning och avskedande (1572)
2020-07-30 Saklig grund krävs vid uppsägning av AG
2020-07-30 Kan arbetsgivaren grunda en uppsägning på en varning lågt tillbaka i tiden?
2020-07-29 Vad betyder det att arbetsgivaren ska ta till paragraf 10?
2020-07-28 När har man rätt till företrädesrätt?

Alla besvarade frågor (82649)