Företrädesrätt vid ett avslutat vikariat

FRÅGA
Hej, på mitt jobb hade en kvinna ett vik på mer än 12 månader. Hon fick gå efter vikariatets slut pga arbetsbrist. Det hade varit samarbetssvårigheter med henne och andra anställda. Nu har det uppkommit ett behov av ett nytt vikariat och hon hävdar företrädesrätt. Har chefen nån möjlighet att välja nån annan eftersom det var konflikter i gruppen? Eller går företrädesrätten före oavsett?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vikariat

Inledningsvis ska poängteras att ett vikariat är en tidsbegränsad anställning enligt 5 § lagen om anställningsskydd (LAS). Vikariat får endast ingås med anknytning till ersättande av en viss tjänst. Tjänsten ska sålunda löpa antingen hela den avtalade tiden eller till dess att ordinarie personal återkommer till arbetet, beroende på vad som avtalats mellan arbetstagaren och arbetsgivaren.

Har din kollega företrädesrätt?

Av din fråga framgår att vikariatet var tidsbegränsat till mer än 12 månader och att arbetsgivaren valt att inte anställa henne för en ny period, utan hon blev istället uppsagd från tjänsten på grund av arbetsbrist. Här kan emellertid företrädesrätten ha betydelse. Av 25 § LAS framgår att en arbetstagare som sagts upp på grund av arbetsbrist eller av att en tidsbegränsad anställning upphört har företrädesrätt till återanställning i den verksamhet där denne tidigare varit anställd. För att din kollega ska ha företrädesrätt fordras att denne haft sammanlagt mer än 12 månaders anställning de senaste tre åren, tillräckliga kvalifikationer för den nya anställningen samt begärt att få bli återanställd. Observera dock att företrädesrätten gäller från det att du får beskedet och nio månader efter det att anställningen upphört.

I din kollegas fall kan konstateras att hon arbetat mer än 12 månader de senaste tre åren. Hon bör därför meddela arbetsgivaren om att hon avser utnyttja sin företrädesrätt. Om arbetsgivaren utlyser ytterligare ett vikariat inom nio månader efter att hon fått besked om den första anställningen, för vilken din kollega har tillräckliga kvalifikationer, har hon därför rätt att bli återanställd.

Hur påverkar att det tidigare funnits samarbetsproblem?

Uppsägning kan ske av två orsaker: arbetsbrist eller personliga skäl. Eftersom din kollega sagts upp på grund av arbetsbrist, och alltså inte personliga skäl, har samarbetsproblem inte någon betydelse för hennes företrädesrätt. Det ska inte vara möjligt för en arbetsgivare att säga upp en arbetstagare med motivering att det är arbetsbrist på arbetsplatsen (det är nämligen i regel betydligt lättare att hävda arbetsbrist än personliga skäl som saklig grund för uppsägning) för att sedermera neka denne sin företrädesrätt på grund av personliga skäl.

Med vänlig hälsning,

Francisco Stråhle
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Uppsägning och avskedande (1227)
2019-04-19 Måste jag skriva på en formell uppsägning och kan jag gå innan min uppsägningstid är över?
2019-04-19 Avbryta provanställning i förväg
2019-04-17 Visstidsanställning som butiksbiträde utgår. Finns det någon uppsägningstid?
2019-04-16 Kan man förlora företrädesrätt till återanställning om man tackar nej till omplacering?

Alla besvarade frågor (67977)