Företrädesrätt till återanställning och felaktig uppsägning

FRÅGA
Hej, jag jobbade som fast anställd . För 2 månader sen jag fick spark på grund av arbetsbrist och jag är nu i uppsättningtid till 9 feb, och fick veta nu för tiden att de har anställd minst ett person . Är det rättvist ? Jag betalade facket och allt . De har köpt en firma till och försätter att anställda nya . Jag vill bara veta om det är ok eller ej eftersom jag läste och minst 3 månader de för inte göra det . Jag känner mig diskriminerad .Tack för svar .
SVAR

Hej och tack för att ni vänder er till Lawline med era frågor!

Eftersom din fråga i huvudsak gäller företrädesrätt till återanställning och ev. om saklig grund förelegat för uppsägning så är det i lagen om anställningsskydd (LAS) som vi finner lagstöd, se här.

Reglerna om företrädesrätt är "semidispositiva", d.v.s. de kan avtalas bort eller ändras genom kollektivavtal, och då jag inte har tillgång till kollektivavtalet som gäller för din arbetsplats kan jag bara uttala mig om vad som anges i LAS. Du bör kolla upp om kollektivavtalet skiljer sig från LAS och en möjlighet för att göra detta kan vara att kontakta facket för att få hjälp.

Företrädesrätt till återanställning

Eftersom du har varit anställd hos arbetsgivaren (AG) kan du ha företrädesrätt till återanställning. Företrädesrätt innebär att AG måste anställa dig först när en tjänst finns ledig eller betala skadestånd om de väljer att anställa någon trots att du har företrädesrätt. Företrädesrätten gäller bara inom den verksamhet (kontor, fysisk arbetsplats) du arbetade inom innan.

För att ha företrädesrätt krävs att du uppfyller att antal kriterier:

Måste ha sagts upp p.g.a. arbetsbrist Måste ha varit anställd sammanlagt tolv (12) mån under de senaste tre åren Måste ha tillräckliga kvalifikationer för tjänsten

Eftersom jag inte vet om du uppfyller dessa kriterier kan jag inte uttala mig om du är företrädesberättigad. Uppfyller du inte dessa krav har du ingen rätt till återanställning eller möjlighet att kräva skadestånd, på denna grund.

Om du har företrädesrätt så gäller denna från den dag du sades upp och fram till dess att det har gått nio månader. I ditt fall uppskattar jag att det motsvarar fram till omkring nionde augusti. Har din AG anställt någon under tiden du är företrädesberättigad, d.v.s. från det att du sades upp fram till nionde augusti, för en tjänst som du har tillräckliga kvalifikationer för så har AG gjort fel och du kan kräva skadestånd, LAS 38 §.

Vad gäller tillräckliga kvalifikationer ska AG räkna med att du behöver en viss "inskolningsperiod" för att lära dig arbetet men du ska inte behöva någon längre utbildning för att kunna ta tjänsten.

När AG sa upp dig ska du ha fått ett skriftligt uppsägningsbesked. Det ska ha angivits i ditt uppsägningsbesked om du har företrädesrätt till återanställning eller inte. Har AG inte angivit om du har företrädesrätt har AG brutit mot LAS och du kan kräva skadestånd, LAS 38.

Om någon annan haft företrädesrätt innan dig är det okej för AG att anställa den personen före dig då den "kommer före i kön" av företrädesberättigade.

Felaktig uppsägning

Du anger att du sagts upp p.g.a. arbetsbrist, vilket är en saklig grund för uppsägning och inte går att angripa i sig, men att AG därefter anställt personer inom verksamheten. Som jag tolkar din information har AG anställt en ny person efter omkring två månader. Mycket kan ändra sig på två månader och att en arbetsbrist situation skulle ha upphört och AG fått behov av att nyanställa är mycket möjligt och för mig svårt att uttala mig om. Det kan också vara så att behovet att anställa inom ett annat kollektivavtalsområde eller en annan enhet (kontor) uppstått vilket är okej då din företrädesrätt inte gäller de anställningarna.

Det kan finnas fler felaktigheter med din uppsägning men det är inget jag kan svara på utifrån din information eller inom denna tjänsten.

Råd

Kontakta facket som kan hjälpa dig förhandla med AG och om detta inte går så kan facket hjälpa dig att föra en skadeståndstalan mot AG.

Behöver ni ytterligare hjälp i ert ärende kan ni använda er av vår expresstjänst (som ni finner under våra tjänster) där en mer omfattande och grundlig rådgivning ges. Ni kan också kontakta vår telefonrådgivning på tel. 08-533 300 04 eller skicka ett mail till radgivning@lawline.se.

Med vänlig hälsning

Niclas Friberg
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Uppsägning och avskedande (1600)
2020-09-14 Kan jag säga upp mig utan uppsägningstid?
2020-09-12 Har jag rätt till lön under hela uppsägningstiden?
2020-09-11 Har arbetsgivaren rätt att säga upp mig?
2020-09-09 Förlorar jag företrädesrätten om jag tackar nej till ett erbjudande om återanställning?

Alla besvarade frågor (84133)