Företrädesrätt till återanställning

Hej! Jag har blivit uppsagd/varslad ifrån ett företag på grund av arbetsbrist. Jag har nu i flera månader gått o väntat på att bli återanställd igen men har då istället fått veta att de har valt att anställa andra och misstänker att de har valt att hoppa över mig på listan. (Fast jag svarade ja skriftligt på företrädesrätten om att bli återanställd,plus att jag var först på listan om att få komma tillbaka igen.) Kan företaget då ha förhandlat med facket om att inte gå efter listan fullt ut?. Vad kan jag ha för rättigheter?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga regleras i lagen om anställningsskydd, fortsättningsvis LAS. Viktigt att påpeka är att många bestämmelser i lagen är semidispositiva, vilket innebär att det i kollektivavtal kan ha avtalats om annat än det som står i lagen.

Företrädesrätt till återanställning

Företrädesrätten omfattar arbetstagare som sagts upp på grund av arbetsbrist, denna gäller i den verksamhet där de tidigare varit sysselsatta (25 § stycke 1 LAS). Samma sak gäller arbetstagare som haft tidsbegränsad anställning enligt (5 § LAS). Det finns vissa förutsättningar som måste uppfyllas för att du ska ha rätt till företrädesrätt enligt lagen, dessa är att du ska ha varit anställd hos arbetsgivaren sammanlagt mer än 12 månader under de senaste 3 åren och du ska ha tillräckliga kvalifikationer för den nya anställningen (25 § stycke 1 LAS). Företrädesrätten gäller från tidpunkten för uppsägning och sedan till dess 9 månader passerat från dagen då anställningen upphörde (25 § stycke 2 LAS). Har arbetsgivaren flera driftsenheter eller det finns olika kollektivavtalsområden i arbetsgivaren verksamhet gäller företrädesrätten anställning inom samma enhet och avtalsområde där arbetstagaren var sysselsatt då den tidigare anställningen upphörde (25 § stycke 3 LAS).

Om arbetsgivare vill anställa en arbetstagare istället för någon som har företrädesrätt till återanställning i verksamheten eller företrädesrätt till en anställning med högre sysselsättningsgrad, föreligger en förhandlingsskyldighet med den berörda arbetstagarorganisationen enligt (11-14 § lagen om medbestämmande i arbetslivet). Detta enligt (32 § LAS).

Göra anspråk på företrädesrätten

Arbetsgivaren ska lämna besked vid uppsägning om arbetstagaren har företrädesrätt och där ska också meddelas krav på anmälan (8 § stycke 2 och 16 § stycke 2 LAS). Du nämner att du har anmält anspråk på företrädesrätt hos arbetsgivaren, vilket är korrekt enligt (27 § stycke 1 LAS).

Kollektivavtal

Som jag tidigare nämnt är många delar av lagen semidispositiva. Bestämmelsen om företrädesrätt är semidispositiv (2 § stycke 3 LAS), varför det kan vara en bra idé att kolla om det står något annat i kollektivavtalet.

Mina råd till dig

Kolla upp om ni har ett kollektivavtal på arbetsplatsen som avviker från bestämmelserna i LAS kring företrädesrätten. Du kan även vända dig till ditt fackförbund om du är medlem i ett sådant för att få vidare hjälp om något har blivit fel. Skulle det vara så att arbetsgivaren bryter mot LAS kan skadeståndsskyldighet uppkomma (38 § LAS).

Vänliga hälsningar,
Marina AlsayeghRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Arbetsrätt och Arbetsgivarens skyldigheter ? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”