Företräde i korsning, cykel

2015-08-10 i Trafik och körkort
FRÅGA
hej, vem ska lämna företräde vid en korsning mellan cykelbana-väg?
SVAR

Hej,
tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Reglerna angående detta finns i trafikförordningen (1998:1276). Gällande cykelpassager (tidigare cykelöverfart) finns 3 kap. 61 §. En förare ska anpassa sin fart så att ingen fara uppstår. Här har cyklisterna dock väjningsplikt. Undantag finns för de tillfällen då du som bilförare korsar en cykelpassage i samband med sväng eller utfart ur en cirkulationsplats. Då ska du släppa fram alla på cykelpassagen, även cyklister och mopedister. Se bild från cyklistbloggen.se här.

Enligt 3 kap. 61 a § har en förare väjningsplikt mot alla som ska passera över en cykelöverfart (ny företeelse sedan 2014). Cykelöverfarter markeras med en särskild skylt, se här. Gör man en cykelbana obruten, det vill säga ser till att material och höjdskillnad är samma genom hela korsningen gäller väjningsplikt på samma sätt för bilförare.

Cyklister får även använda övergångsställen, men bilförare har ingen väjningsplikt i dessa fall.

Sammanfattningsvis varierar det alltså om du som bilförare har väjningsplikt. Det gäller att vara uppmärksam!

Med vänliga hälsningar

Daniel Scharff
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Trafik och körkort (792)
2020-10-19 Måste man göra ett nytt förarprov om ens körkort har återkallats?
2020-10-19 När måste man ha vinterdäck?
2020-10-18 vad händer när man kört rattfull i EPA?
2020-10-18 återkallat körkort för gott på grund av onykterhet?

Alla besvarade frågor (85251)