Företaget som sköter hyresavier åt hyresvärden kräver betalning på två års förfallen hyresfordran, kan de göra det?

2020-02-11 i Hyresrätt
FRÅGA
Hej Hyr en lokal av ett företag.Nu använder dom ett annant företag att skicka ut avier.Nu kommer dom o vill kräva en hyra som dom glömt att skicka ut till mig för två år sen.Kan dom göra det?
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag förstår din fråga som att hyresvärden har glömt att skicka en hyresavi och att det företag som numera sköter tar emot hyresinbetalningarna kräver denna hyra två år senare. Jag tolkar det alltså som att företaget som skickar ut hyresavierna även tar emot inbetalningen.

Reglerna om hyra av lokal finns i jordabalken (JB) 12 kap.

Betalning av hyra

Hur och när hyran ska betalas kan hyresgästen och hyresvärden själva avtala om i hyresavtalet. Innehåller hyresavtalet ingen särskild bestämmelse om detta gäller, för hyra av lokal, att hyran ska betalas senast sista vardagen före varje kalendermånads början eller, om hyran beräknas för kortare tid än en månad, senast sista vardagen före början av den tid för vilken hyran beräknas (JB 12 kap. 20 § första stycket).

Själva hyresavin har ingen egentlig betydelse för hyresgästens skyldighet att betala hyran. Eftersom hyran inte har betalats har hyresvärden haft en förfallen fordran på dig som hyresgäst.

Har företaget rätt att begära in den förfallna hyran?

Regler om fordringar regleras i skuldebrevslagen (SkbrL).

En hyresfordran är en så kallad enkel fordran (SkbrL 26 §). Enkla fordringar kan överlåtas, så att en annan part har rätt att ta emot betalning (SkbrL 29 §).

Sannolikt har företaget och hyresvärden, någon gång de senaste två åren, ingått ett avtal om att företaget ska ta över hyresvärdens hyresfordringar, även de som förfallit till betalning, som hyresvärden har på hyresgästerna, varför företaget nu framställer krav på betalning av hyran. Stämmer mitt antagande om avtalet mellan företaget och hyresvärden, att företaget tagit över både förfallna och icke-förfallna hyresfordringar, så har företaget rätt att kräva betalning på hyran.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Moa Kryh
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Hyresrätt (1743)
2020-09-19 Är det rätt att hyresvärden fakturerar mig för en skada jag orsakat i lägenheten?
2020-09-16 Kan en hyresvärd säga upp mig om jag äger ett fritidshus?
2020-09-16 Kan man avtala om kortare uppsägningstid för lokalhyresrätt?
2020-09-15 Vad är hyresvärden skyldig att göra vid ohyra i hyresrätt?

Alla besvarade frågor (84260)