Företag vägrar betala - rätt tingsrätt och bevis?

2020-07-24 i PROCESSRÄTT
FRÅGA
Hej, jag arbetar hos ett företag X, vi befinner oss i Malmö. X tillverkar monteringsdelar och säljer till företag Y som befinner sig i Stockholm. Y betalar alltid fakturorna men de är alltid påtagligt försenade, de har blivit tillsagda om att de måste bli bättre annars kommer vi inte fortsätta leverera till dem. Nu har senaste leveransen inte betalats för och förfallodatumet har passerat. X skickar rekommenderat kravbrev till Y men Y löser inte ut det. X vill gå vidare till tingsrätten och stämma Y, men vilken tingsrätt ska vänder vi oss till? Om vi nu lämnar in stämningsansökan och Y erkänner att de varit slarviga, men att de nekar till att den påstådda beställningen ägt rum och anser sig således inte vara betalningsskyldiga. X hittar inte avtalet och jag antar då att tingsrätten lägger ner ärendet? Men om X 6 månader senare hittar avtalet, kan de vända sig till tingsrätten igen med samma yrkande och presentera det nya beviset?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med dina frågor. Svaren regleras i rättegångsbalken (RB). Jag svarar på dem i tur och ordning.

Vilken tingsrätt?

Jag antar att ni skulle stämma Y för att begära att Y betalar ut pengarna de är skyldiga er vilket gör det till ett tvistemål (RB 13:1). I tvistemål är utgångspunkten att man ska vända sig till den domstol där svaranden, i detta fall Y, har sin hemvist (RB 10:1 1st). Vad gäller bolag är detta där styrelsen har sitt säte vilket jag antar är Stockholm i detta fall (RB 10:1 3st).

Ni ska alltså vända er till Stockholms tingsrätt.

Om avtalet inte hittas

För att ni ska vinna tvisten och få betalt måste ni bevisa att Y är skyldiga er pengar. Avtalet är såklart något som fungerar som ett starkt bevis men i Sverige har vi fri bevisföring vilket betyder att i princip allt kan fungera som bevis (RB 35:1). Avtalet är alltså inte avgörande, ni skulle kunna använda mejlkonversationer, vittnen och annat för att bevisa att de är skyldiga er pengar.

Tingsrätten kommer inte lägga ned målet bara för att avtalet saknas men ni måste kunna bevisa skulden på något sätt för att få era pengar.

Om avtalet hittas efter förlorad rättegång

Ifall ni inte lyckas bevisa att Y är skyldiga er pengar kommer tvisten förmodligen avgöras genom en dom där Tingsrätten konstaterar att Y inte är skyldiga att betala er några pengar (RB 17:1). Efter tre veckor vinner denna dom rättskraft (RB 17:11 1st j. 50:1). Detta innebär att samma sak inte kommer kunna prövas igen (RB 17:11 3st). Alltså kommer ni inte kunna stämma Y igen ifall ni hittar avtalet 6 månader efter ni förlorat den första tvisten.

Undantaget från detta är användandet av s.k extraordinära rättsmedel. Resning innebär att målet tas upp på nytt. Detta är möjligt ifall nytt bevis som kan antas ändra utfallet åberopas (RB 58:1 1st 3p). Avtalet skulle förmodligen kunna utgöra ett sådant bevis. Problemet är dock att ni måste göra sannolikt att ni inte hade möjlighet att åberopa beviset eller att ni hade en giltig ursäkt att inte göra det (RB 58:1 2st). Att man inte hittar beviset är inte tillräckligt för detta, ett exempel skulle vara ifall en anställd stulit avtalet eller så.

Alltså skulle ni inte kunna stämma Y igen ifall avtalet hittas efter 6 månader, utan Y skulle i lagens ögon vara fria från att betala er.

Jag hoppas detta svarar på era frågor. Om inte får ni gärna ställa följdfrågor till oss på Lawline!

Adam Winqvist
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1130)
2021-02-26 Delgivning genom spikning
2021-02-22 Kan jag överklaga ett strafföreläggande?
2021-02-16 Kan jag använda en fastställelsetalan för att upphäva en bouppteckning?
2021-02-14 Är dom, domslut och domskäl synonyma begrepp?

Alla besvarade frågor (89562)