Företag vägrar betala lån och svarar ej

2021-03-27 i Skuld
FRÅGA
Hej! Min mamma har lånat ut 160 tusen kr till ett företag som hennes då "vän" startade tillsammans med någon annan. Min mamma vet ingenting om företag och så men pengarna hon gav var lånat alltså skrev hon också en kontrakt som de skrev på där det står att det är ett lån som ska betalas ut till henne, då var det 16.666 kr i månaden sen december men mi mamma har inte fått en enda krona och det är mars. Vi ringer de för att se när vi kommer få tillbaka pengarna men nu svarar de inte telefonen eller sms, de alltså ignorerar oss och vill ej betala tillbaka. Vad kan jag göra snälla den här situationen gör mig ledsen för min mamma vet inte mycket.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Svaret regleras i utsökningsbalken (UB) och lag om betalningsföreläggande.

Eftersom din mamma lånat pengarna till företaget är det skyldigt att betala tillbaka dem, detta skulle gälla även om ett kontrakt inte skrivits. Nu har ni dock ett skriftligt kontrakt och det ska följas eftersom det vid lån råder avtalsfrihet, alltså är företaget skyldigt att betala.

Jag rekommenderar att din mamma kontaktar Kronofogdemyndigheten eftersom hon har rätt att få betalt (lag om betalningsföreläggande 2§). Eftersom företaget är skyldiga att betala har Kronofogden kan kronofogden fastställa skulden. Ni kan läsa om hur man konkret går tillväga genom att klicka här. Ifall företaget fortfarande vägrar betala kan ni begära verkställighet av kronofogden, s.k utmätning (UB 3:1 8p). Det innebär att Kronofogden tar egendom från företaget för att betala av skulden (UB 4:2 1st). Ni kan läsa mer om utmätning här.

Jag gissar att din mamma gärna vill ha tillbaka alla 160 tkr så snabbt som möjligt. Som jag förstår det är företaget försenade med åtminstone tre avbetalningar (december-februari) som tillsammans uppgår till ungefär 50 tkr. Detta bör betraktas som ett väsentligt avtalsbrott vilket ger din mamma rätt att kräva omedelbar betalning av hela beloppet (häva avtalet). Då måste hon dock meddela företaget att hon häver avtalet. Detta är kanske inte det smartaste att göra dock eftersom om företaget inte har kvar tillräckligt med tillgångar kan de försättas i konkurs och då kommer din mamma inte få ut alla pengar. Beroende på företagets finansiella ställning kan det därför vara smartare att följa avbetalningsplanen. Tyvärr kan jag inte vägleda er om vad som är bäst i just detta fall.

Notera även att företaget kan bestrida skulden och då får din mamma välja om hon vill ta saken till domstol. Med tanke på att ni har skrivit ett avtal som reglerar lånet bör hon ha goda chanser att vinna i domstol men jag kan inte uttala mig säkert utan mer information om avtalets innehåll.

Sammanfattning

Din mamma har rätt att få betalt, förmodligen hela beloppet på en gång. Eftersom företaget vägrar betala bör hon ansöka om betalningsföreläggande hos Kronofogden. Fortsätter de vägra betalning kan hon sedan begära verkställighet.

Adam Winqvist
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?