Företag skyldigt att ersätta skylt som gick sönder vid montering?

FRÅGA
Hej! Jag driver ett företag och anlitade ett annat för att montera en fasadsskylt. Under monteringen gick skylten sönder och företaget menar att skylten var för gammal och att det är sådant som händer och tog inget ansvar för det. De menar även att de "varnade" oss innan...något som alltså ej skedde. Dock kunde de erbjuda en kompensation som var att vi fick köpa en ny skylt av de till rabatterat pris. Dock är detta pris ej konkurrenskraftigt eftersom vi har fått en offert från ett annat företag som erbjuder samma precis. Min fråga handlar om vad som anses vara skälig kompensation? Kan de friskriva sig ett ansvar bara genom att erbjuda en kompensation som ej känns rimlig för mig?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline!

Vad säger lagen?

Eftersom ingen speciallag är tillämplig så utgår eventuellt skadestånd i ditt fall från den allmänna skadeståndslagen. Varje person eller företag som vållar en annan skada är ansvarig för denna (2 kap. 1 §). Företaget svarar även för skador som dess personal orsakar, såvida de inte avvikit från sin arbetsuppgift på ett abnormalt vis (3 kap. 1 §). För att företaget ska bedömas som skadeståndsskyldigt i fallet så krävs det att det:

1. Orsakat en skada

2. genom handling eller passivitet

3. som är vårdslös

4. och har ett orsakssamband med skadan.

Vårdslösheten kan bedömas enligt en regelmässig bedömning som tar hänsyn till gällande regler och handlingsnormer i samhället i stort eller i det enskilda fallet. Den kan också bedömas enligt en fri bedömning som tar hänsyn till den riskinsikt skadevållaren hade eller borde ha haft samt hur en neutral tredje man hade bedömt situationen.

Om skadestånd döms ut för sakskada, ska beloppet motsvara sakens värde (5 kap. 7 § första punkten). Om saken är gammal kan det göras avdrag för sakens värdeminskning men i praxis hos försäkringsbolagen ges ofta ersättning för ett rent marknadsvärde, dvs. vad det kostar att köpa likvärdig begagnad egendom i den allmänna handeln.

Ditt fall

Det finns två avgörande frågor vad jag kan se. Den första (1) och viktigaste är huruvida företaget orsakat skadan genom att vara vårdslöst och därmed blir skadeståndsskyldigt. Den andra (2) är vilken ersättning som är skälig om det är skadeståndsskyldigt.

1. Jag vet inte vilka omständigheter som orsakade att skylten gick sönder. Om personalen t.ex. borrade på ett felaktigt sätt eller inte anpassade sig efter materialet och åldern på skylten i sin hantering av den, så kan detta vara omständigheter som talar för att företaget är skadeståndsskyldigt.

Om företaget visste på förhand att skylten var gammal och skulle kunna gå sönder, vilket de hävdar i efterhand, så borde de ha avrått från att utföra tjänsten (6 § konsumenttjänstlagen, tillämpad analogt).

Möjliga åtgärder

Du kan skriva ett mail till företaget där du förklarar enligt ovanstående resonemang varför du anser att du är berättigad till en helt ny skylt. Om de inte vill ersätta dig annat än genom att erbjuda ett knappt rabatterat pris, så kan du anmäla dem i tingsrätten genom en stämningsansökan. Om du behöver hjälp med detta, rekommenderar jag att du söker dig till våran juristbyrå genom att klicka här. För ett fast pris varje månad erbjuder vi även obegränsad premiumrådgiving med möjlighet till telefonsamtal, där de kan hjälpa dig med detta och även framtida ärenden.

Ett alternativ som oftast är mer fördelaktigt för båda parter är att förlikas. Det kan vara en bra idé att försöka hitta en mellanväg där ni båda känner er nöjda, för att undvika en dyr process i domstol där ni båda riskerar att förlora.

Hoppas det besvarar din fråga. Tveka inte att höra av dig till oss igen nästa gång juridiken krånglar!

Vänliga hälsningar,

Samuel Karlsson
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?