Företag hävdar avtal som konsument inte har ingått.

Har jag rätt till att få lyssna på en inspelning som ett företah gjort av deras samtal med mig. Om detta samtal har använts för att skriva under ett avtal utan mitt medgivande?

Lawline svarar

Hej och tack för att Du ställer Din fråga till Lawline!

Jag tolkar din fråga som att en ljudinspelning används av ett bolag för att binda dig vid ett avtal du inte vill ingå.
Du har faktiskt inte rätt att kräva ut inspelningen egentligen, den tillhör nämligen företaget.

Gällande lag:
Det låter som om avtalet du nämner omfattas av Lag om distansavtal och avtal utanför affärslokaler. Det låter som någon typ av telefonförsäljning, det är oftast då som denna typ av ljudinspelning av avtal förekommer.
Först och främst kan poängteras att det finns en lagstadgad ångerrätt på 14 dagar enligt 10 §. (Det finns dock undantag i 11 §). Kanske kan du försöka använda den? De 14 dagarna börjar löpa vid olika tidpunkter beroende på om bolaget hävdar att du köpt en vara eller en tjänst. Information om när den tidsfristen börjar löpa finns att läsa i 12 §.

Inspelningens funktion:
Den inspelade konversationen som företaget har är egentligen bara deras bevis för att avtal mellan dig och bolaget föreligger. Dvs, om du väljer att inte följa avtalet så kommer bolaget använda inspelningen som ett bevis från deras sida för att avtalet faktiskt föreligger.

Väljer bolaget att gå till kronofogde eller domstol kommer du att få möjlighet att bestrida deras krav och då kräva att bolaget bevisar att avtalet faktiskt föreligger. Det är då bolaget som måste bevisa avtalet och din betalningsskyldighet. Men det är självklart något du vill undvika eftersom det tar tid och självklart är en jobbig situation även om Du har rätt. Inspelningen är alltså bara tänkt att användas för att bevisa för andra att avtalet föreligger. Det finns därför ingen skyldighet för dem att skicka inspelningen till dig enligt lag.

Mitt råd:
För att i största möjliga mån undvika att kronofogde eller domstol blir inblandad då bolaget kräver Dig på pengar via kronofogden så rekommenderar jag Dig att genast kontakta bolaget och vara tydlig med att Du inte ingått något avtal med dem. Gärna både via telefon och brev. (Så kallat "rekommenderat brev" är en möjlighet som garanterar att brevet kommer fram). Du kan ju självklart be dem bevisa att du ingått avtalet, förhoppningsvis får det dem att inse att avtalet är felaktigt. De har dock ingen juridisk skyldighet att skicka inspelningen till dig.

Du bör även kontakta Konsumentombudsmannen och göra en anmälan här om bolaget verkar agera oseriös och lura folk. Även om företaget skulle avsluta just Ditt avtal rekommenderar jag att anmäla till konsumentombudsmannen för att skydda andra personer som kan bli lurade av företaget...

Behöver du vidare hjälp med juridiken är du välkommen att kontakta oss på tfn 08-533 300 04 (måndag till onsdag 10:00-16:00) eller maila oss på info@lawline.se

Med vänliga hälsningar,

Jonas P. LindRådgivare
Public question details image

widgets.product.heading

widgets.product.title

Avtalsgranskning4995 kr

Få ett avtal granskat av en utbildad jurist. Avtalet ska vara på svenska och får vara max 7 sidor långt. Juristen granskar avtalet och återkopplar till dig med skriftlig feedback. Vid behov i form av förslag på ändringar, tillägg och justeringar, samt rådgivning.

Betala medKlarna Logo
widgets.product.warning