Kan urkundsförfalskning utgöra en ogiltighetsgrund för ett avtal?

2020-10-31 i Förfalskat avtal
FRÅGA
Har ett avtal med en leverantör som jag vill avsluta. Det visar sig att leverantören förfalskat avtalet gällande uppsägningstiden. Är detta laglig grund för omedelbart avslut i samarbetet?
SVAR

Hej!

Tack för att du har vänt dig till oss på Lawline med din fråga!

Jag har förstått din fråga som att ni har ingått i ett avtal, men att det senare visar sig att leverantören ändrat avtalets innehåll avseende uppsägningstiden. Reglerna om avtal finns i Avtalslagen (AvtL). Förfalskning utgör inte en ogiltighetsgrund som framgår uttryckligen av lagen. Du kan dock hävda att avtalsvillkoret avseende uppsägningstiden ska lämnas utan avseende eftersom leverantören är ändrat villkoret utan ditt samtycke (36 § AvtL). Vanligtvis används regeln mycket restriktivt i praktiken och det kan därmed vara svårt att vinna framgång med åberopande av generalklausulen, d v s 36 § Avtalslagen.

Det kan också vara värt att påpeka för leverantören att handlingen är straffbelagd. Om leverantören har ändrat avtalet på så sätt att det innebär fara i bevishänseende, alltså att denne fått det att se så äkta ut att det som förfalskats kan tas för äkta, har denne gjort sig skyldig till urkundsförfalskning. Straffet för urkundsförfalskning är fängelse i högst två år (14 kap. 1 § Brottsbalken).

Sammanfattningsvis kan du hävda att avtalet med leverantören är ogiltigt med stöd i den s k generalklausulen (36 § AvtL). Du kan också påpeka för leverantören att denne kan bli straffrättsligt ansvar för urkundsförfalskning.

Med vänliga hälsningar,

Nhi Tran
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Förfalskat avtal (10)
2020-10-31 Kan urkundsförfalskning utgöra en ogiltighetsgrund för ett avtal?
2019-10-04 Borgenärsskydd för bostadsrätt
2018-10-28 Vad gäller vid förfalskad namnteckning?
2018-08-28 Vad gäller om jag skrivit på ett avtal som jag inte läst och vad gäller vid förfalskad underskrift?

Alla besvarade frågor (96583)