Vad gäller vid förfalskad namnteckning?

Föräldrar till tre minderåriga barn ska separera. De är sambo sedan 15 år tillbaka och huset ska säljas. Mannen påstår att kvinnan skrivit under ett papper där hon avsäger sig rätten till halva värdet på huset. Kvinnans namnteckning är förfalskad. Vad är regelverket kring denna situation?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Att förfalska en namnteckning är ett förfalskningsbrott som regleras i brottsbalken. Genom att skriva på ett sådant samboavtal med kvinnans namn kan mannen, om underskriften innebär fara i bevishänseende, göra sig skyldig till urkundsförfalskning (14 kap. 1 §). För att underskriften ska innebära fara i bevishänseende ska det vara sannolikt att avtalet ska kunna tas för äkta och att kvinnan alltså ska verka ha avsagt sig rätten till halva värdet på huset. Utöver att en dom om urkundsförfalskning kan innebära att mannen döms till upp till två år i fängelse har det även verkan att det förfalskade avtalet lämnas utan verkan.

Hoppas du fick svar på din fråga, om du har fler frågor är du välkommen att höra av dig till Lawline igen!

Vänligen,

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Avtalsrätt och Förfalskat avtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Avtalsgranskning4995 kr

Få ett avtal granskat av en utbildad jurist. Avtalet ska vara på svenska och får vara max 7 sidor långt. Juristen granskar avtalet och återkopplar till dig med skriftlig feedback. Vid behov i form av förslag på ändringar, tillägg och justeringar, samt rådgivning.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning