Föreslå brott på skämt

2020-04-20 i STRAFFRÄTT
FRÅGA
Hej,Min pojkvän menar att det är olagligt att på skämt föreslå statskupp. Stämmer detta?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Regler om ansvar för olika brott finns i Brottsbalken (BrB). Att försöka genomföra en statskupp kan vara brottet uppror, som finns i BrB 18 kap 1 §. Där ingår att med vapen eller andra våldsamma medel försöka omstörta statsskicket.

Även förberedelse och stämpling (att planera med någon annan) till uppror är olagligt enligt BrB 18 kap 7 §. Det krävs dock uppsåt - det vill säga att man ska kunna visa att någon faktiskt haft avsikt att genomföra brottet. Det ska även ha funnits en konkret fara för att brottet skulle genomföras för att man ska kunna döma någon för förberedelse eller stämpling.

Att på skämt prata om exempelvis en statskupp uppfyller inte dessa krav eftersom det inte varit allvarligt menat. Man har inte faktiskt haft för avsikt att starta ett uppror, och det har inte funnits någon konkret fara för att man skulle fullborda brottet.

Det är därför inte olagligt att på skämt föreslå en statskupp. För att man ska dömas till ansvar krävs att man på allvar planerar för att genomföra brottet och faktiskt har tänkt begå handlingen.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (2590)
2021-04-12 Hur får jag reda på vilken anstalt min son avtjänar sitt straff på?
2021-04-10 Ansökan om vapentillstånd/licens
2021-04-10 Varför är det inte straffbart att rymma från fängelse?
2021-04-08 Var kan jag anmäla felaktig flygning av drönare?

Alla besvarade frågor (91127)