Föreligger försörjningsplikt då barnet är 19 år och studerar på universitetet?

2017-12-18 i Underhåll
FRÅGA
En 19 år gammal son som pluggar på universitet, mamman kräver underhåll.Som jag tolkar föräldrabalken är det försörjningsplikt till 21 om barnet studerar på grundskole- gymnasienivå. Vad gäller när gymnasiet är avslutad och universitetsstudier påbörjade?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Enligt 7 kap 1 § 2 st FB upphör underhållsskyldigheten då ett barn fyller 18 år. Om barnet går i skola vid denna tidpunkt ska man dock fortsätta betala underhåll, dock längst till och med att barnet är 21 år. Detta innebär att man måste betala underhåll till ett barn som är exempelvis 19 år och som går i "skolan".

Senare i samma stycke står det dock att det är studier i grundskolan eller gymnasieskolan och annan jämförlig grundutbildning som räknas som just skolgång. Om barnet gör något annat föreligger det alltså inte underhållsskyldighet efter 18 år. Att studera på exempelvis universitet räknas alltså inte som skolgång i denna mening.

Sammanfattningsvis kan det konstateras att det inte föreligger underhållsskyldighet om barnet fyllt 18 år och har avslutat sin gymnasieutbildning och exempelvis påbörjat universitetsstudier. Det är bara grundskola och gymnasium (eller annan jämförlig utbildning) som räknas som skola och som kan förlänga underhållsskyldigheten efter att barnet fyllt 18 år.

Hoppas att du känner att du fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning

Hedvig Johansson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?