Föreligger ett förtalsbrott?

FRÅGA
Hej! Två tjejer på mitt jobb har anmäld mig till min chef för att vara kvinnohatare och detta har kommit ut på lagret. Nu känner jag att folk tittar konstig på mig. De två tjejerna har pratat med sina vänner på jobbet och nu vet många om detta. Ryktet har spridits till många. Kan jag anmäla detta för förtal?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Brottet förtal

Brottet förtal innebär att någon utpekar en annan som brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt, eller på annat sätt lämnar en uppgift, som är ägnad att utsätta en person för andras missaktning (5 kap 1 § brottsbalken). Om personen var skyldig att uttala sig (exempelvis i en rättegång eller under ett vittnesmål) eller om det med hänsyn till omständigheterna var försvarligt att lämna uppgiften och uppgiften var sann eller personen hade skälig grund för det ska personen inte dömas till ansvar.

Utgångspunkten är att det inte har någon betydelse om de saker som gärningspersonen hävdat angående brottsoffret är sanna eller inte; en person kan dömas för förtal oavsett om ett rykte som denne spridit om en viss person är sant eller inte.

För att ett påstående om någon ska vara att anse som en uppgift krävs att påståendet är så bestämt att dess sanningshalt kan prövas. För att ett handlande ska vara kriminaliserat som förtal krävs också att uppgifterna som lämnats typiskt sett ska vara tillräckliga för att andra människor ska kunna förlora aktningen för den person som uppgiften avser. Det behöver dock inte bevisas att så är fallet i den enskilda situationen. Här görs en riskbedömning utifrån personen i fråga.

Föreligger ett förtalsbrott i detta fall?

Det skulle kunna vara fråga om ett förtalsbrott i ditt fall men det är svårt för mig att bedöma om samtliga kriterier i bestämmelsen är uppfyllda. Utifrån den information jag har fått kan det anses som att någon/några har lämnat en uppgift (att du är en kvinnohatare). Uppgiften har också kommit till tredje mans (kollegor på arbetsplatsen) kännedom. För att bedöma om uppgiften leder till att andra människor förlorar aktningen för dig krävs en mer ingående riskbedömning utifrån ditt perspektiv. Även om en domstol skulle komma fram till att alla kriterier i bestämmelsen är uppfyllda görs sedan en intresseavvägning.

Något som du måste beakta är att förtal är ett målsägandebrott där huvudregeln är att du själv måste väcka åtal (så kallat enskilt åtal). Enskilt åtal väcks enligt reglerna i 47 kapitlet rättegångsbalken. En åklagare kan väcka talan åt dig om det är påkallat från allmän synpunkt (5 kap 5 § 1 stycket brottsbalken). Att det är ett enskilt åtal innebär att du som privatperson som måste driva processen och stå för all bevisning. Om domstolen ogillar målet riskerar du att få betala motpartens rättegångskostnader.

Vill du ha mer rådgivning eller hjälp av en jurist?

Då kan du vända dig till vår telefonrådgivning eller boka tid med en jurist

- Boka tid med en jurist för 1699 kr/h, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 1.

- Gratis telefonrådgivning, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 2.

Vänligen,

Louise Andersson
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Ärekränkning, 5 kap. BrB (851)
2019-08-12 Är det förtal att hänga ut en dömd brottsling på Facebook?
2019-08-05 Förtal under vårdnadstvist
2019-07-31 Polisanmäla för förtal eller förolämpning?
2019-07-30 Vad kan jag göra om det sprids falska rykten om att jag har begått ett brott?

Alla besvarade frågor (72152)