FrågaSTRAFFRÄTTÖvrigt18/03/2023

Föregivande av allmän ställning genom hemsida?

Hejsan, Bryter jag mot några lagar om jag har en hemsida som heter: narkotikapolisen.se och jag länkar direkt till polisen.se? Dvs att jag har inget innehåll på sidan utan direkt när besökare besöker min sida så kopplas dem direkt till polisens hemsida. Samt om jag har mailadresser kopplat till den hemsidan, måste jag skriva i varje mail att jag inte kommer från polisen eller hur ser det ut?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss här på Lawline!


Mitt råd:

Först tänker jag redogöra för mitt huvudsakliga råd: Skapa absolut inte en hemsida där du utger dig för att vara polis eller mailaddresser där andra kan få intrycket att du är polis när du inte är det.


Din situation:

Så nu tänker jag gå igenom lite för hur en sådan situation skulle hanteras genom lagen. Det framgår av 17 kap 15 § Brottsbalken att den som obehörigen utger sig för att utöva myndighet kan dömas för brottet "föregivande av allmän ställning". Ett sådant brott kan ge böter eller fängelse i högst 6 månader, dock ifall det är att anse som allvarligt kan det ge upp till 2 års fängelse. 


Att obehörigen utge sig för att utöva myndighet kan passa in på flera olika situationer. I ditt fall skulle en mailadress genom en hemsida som sedan länkar vidare till polisen ge intrycket till de som får mail av den adressen att avsändaren arbetar för polisen. Att därmed ge ett sådant intryck att man arbetar för polisen när man inte gör det, innebär att man utger sig utöva myndighet när man inte gör det. Myndighet i lagens ordalydelse innebär helt enkelt vilken slags myndighetsutövning som helst där polisens arbete omfattas.


Det är därmed missledande att ha en sådan mailadress där recepienter hänvisas till polisens hemsida när de söker upp hemsidan, och det innebär därmed ett brott. Det är dock oklart ifall ett meddelande i mail skulle vara tillräckligt för att inte utgöra ett brott eftersom det skulle kunna anses inte tydligt nog samt skulle även andra argument kunna tala emot det. 


Slutsats:

Slutsatsvis, skulle både en sådan hemsida och en sådan mailadress utgöra ett lagbrott som kan ge böter eller alternativt fängelse upp till max 2 år om det anses grovt.


Hoppas detta var ett tillräckligt svar på din fråga

//Mvh

Linus NilssonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”