Föredetta som inte hämtar sin egendom

FRÅGA
Hej!Jag har en vän som är skild sedan januari 2019.Paret hade en gemensam villa och det beslutades att min vän (mannen) skulle lösa ut sin f.d. fru då han ville bo kvar i huset.De har även upprättats en bodelning men hon har fortfarande inte hämtat sina saker.Då många av dessa saker är stora och skrymmande, bl.a. en båt på trailer som står på tomten samt stora möbler i huset, så vill han naturligtvis bli av med detta. Han har vid upprepade tillfällen framför detta till sin f.d. fru men hon har inte visat något som helst intresse.Frågan lyder: Vad kan han göra för att bli av med dessa saker så fort som möjligt?Med vänlig hälsningTomas
SVAR

Hej!

Vi har tidigare fått in en liknande fråga som du kan hitta svaret på här.

Sammanfattningsvis får en person inte göra sig av med en annan persons saker utan den andra personens tillåtelse, gör man det utan tillåtelse gör man sig skyldig till brottet olovligt förfogande 10 kap 4 § Brottsbalken.
Hämtar en person inte sina saker och det därför rubbar besittningen till bostaden på grund av användningen begränsas kan den personen göra sig skyldig till egenmäktigt förfarande enligt 8 kap 8 § Brottsbalken.

En rekommendation är att prata med den fd frun igen om att hon ska hämta sina saker och ge en tidsfrist på hur lång tid hon har innan en polisanmälan upprättas.

Alternativt så kan ni vända er till kronofogden och där ansöka om vanlig handräckning. En sådan ansökan kostar 300 kronor, vilket du kan begära ersättning för i din ansökan. I dessa fall kommer kronofogden att uppmana den fd frun att hämta sin egendom. Detta kan leda till att fd frun går med på att hämta sakerna, hon kan bestrida kravet, varpå du får besluta om du vill lämna över ärendet för en prövning hos tingsrätten. Skulle hon inte svara alls så kan kronofogden hämta sakerna på fd fruns bekostnad. Skulle hon dock inte betala kan du själv vara tvungen att betala kostnaden.

Hoppas du fått svar på din fråga

Med vänlig hälsning


Sandra Rust
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Kronofogdemyndigheten (464)
2020-09-25 Vad kan man göra om sitt myndiga barn inte flyttar ut?
2020-09-16 Hur får man någon att betala sin skuld?
2020-09-15 Kommer kronofogden utmäta mitt arv?
2020-09-14 Kan man som skadeståndberättigad kontakta den skadeståndsskyldige och påminna om skulden?

Alla besvarade frågor (84485)