Fordran uppkommen genom urkundsförfalskning

2015-04-12 i Förfalskat avtal
FRÅGA
Hej.Vi har märkt att min sambo har blivit medlåntagare på ett Ikano-lån a 225.000kr.Detta mot henne vilja och hon har inte skrivit på några lånepapper utan kopian vi har fått visar att underskriften är förfalskad.Detta lån är taget av en gammal kompanjon till henne och mig.Nu har har vi fått krav från Lindorff först på en avbetalning på 4000kr/månad eller så vill ha tillbaka hela lånet omg vilket innebär att de kräver en försäljning av huset.Detta pga att låntagaren har flyttat till Norge och skiter i lånet.Vad gör vi?
SVAR

Hej!


Tack för din fråga!


Eftersom er tidigare kompanjon förfalskat din sambos underskrift och ej heller tycks ha haft fullmakt att företa någon rättshandling å hennes vägnar är din sambo formellt sett inte bunden av något avtal. Att underskriften påstås ha förfalskats innebär därtill att bevisbördan för avtalets giltighet ligger på borgenären (långivaren) som har att bevisa att någon förfalskning ej förekommit.


Vidare förefaller det sannolikt att er tidigare kompanjon genom förfarandet gjort sig skyldig till brottet urkundsförfalskning eftersom denne obehörigen tecknat en annan persons namn på en urkund (ett dokument som visar existensen av ett avtal) (se14 kap. 1 § brottsbalken), vilket svårligen görs utan uppsåt då handlingen som sådan i regel är medveten (jfr. 1 kap. 2 § brottsbalken).


Vad din sambo rent konkret bör göra är att först att anmäla brottet och därefter framställa invändningar mot bankens krav, varvid upplysning om de relevanta omständigheterna bör lämnas (att påtala att anmälan gjorts kan vara lämpligt). Förhoppningsvis skall detta vara tillräckligt för att förmå banken avvakta tills eventuell förundersökning och efterföljande rättegång hållits.


Brottsbalken finner du här.
Vänligen,

Gustaf Wiklund
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Förfalskat avtal (10)
2020-10-31 Kan urkundsförfalskning utgöra en ogiltighetsgrund för ett avtal?
2019-10-04 Borgenärsskydd för bostadsrätt
2018-10-28 Vad gäller vid förfalskad namnteckning?
2018-08-28 Vad gäller om jag skrivit på ett avtal som jag inte läst och vad gäller vid förfalskad underskrift?

Alla besvarade frågor (96577)