FrågaFORDRINGSRÄTT & EXEKUTIONSRÄTTFordringar30/05/2022

Fordran mot arbetsgivare

Välkommen Jag vill veta att jag arbetade, men arbetsgivaren betalade inte ut lönen den 25/03/2021 och jag lämnade ett betalningsföreläggande och nu har lönen tagits ut den 21/04/2022 Får jag veta tiden tills jag får lönen på bankkontot

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till oss på lawline med din fråga. Utifrån din fråga tolkar jag det som att betalningsföreläggandet är verkställt och du undrar nu när du får pengarna på kontot. 

Eftersom betalningsföreläggandet har verkställts borde du ha fått information om när lönen betalas ut. Om lönen däremot inte betalas ut i tid kan du alltid vända dig till arbetsgivaren och be att den ska betalas. Annars kan du ansöka om verkställighet av kronofogdens beslut om din arbetsgivare inte betalar ut lönen. I sådana fall kan Kronofogden driva in skulden åt dig (Utsökningsbalken 3 kap § 1).

I första hand råder jag dock att du tar kontakt med din arbetsgivare och frågar när du kan förvänta dig lönen på bakkontot. 

Om du har flera frågor är du välkommen att vända dig till oss på Lawline igen. 

Med vänlig hälsning,

Samer MajidRådgivare