FrågaFAMILJERÄTTBodelning11/05/2017

Fördelning vid bodelning

BODELNING?!? Martin och jag var gifta under 5 år, sedan genomgick vi en skilsmässa. Under äktenskapet ingick vi aldrig i något avtal om fördelning av egendom i bodelning.

Martin äger en fritidsfastighet värd 1 500 000 kr och en aktieportfölj värd 2 500 000 miljoner kr.

Jag äger möbler för 1 000 000 kr samt vår bostad, en bostadsrätt värd 4,5 miljoner kr och belånad för 1 200 000 kr. Bostadsrätten köpte jag för pengar som jag ärvt efter min farfar med förbehåll att pengarna skulle utgöra enskild egendom.

HUR förrättar vi en bodelning?!?!

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Din fråga regleras i äktenskapsbalken (Äktb). Du och Martin har genomgått en skilsmässa och det ska då ske en fördelning av er egendom i form av bodelning.

Vad ingår i er bodelning?
I din fråga har du uppgett den egendom som ni äger. Jag kommer att ta ställning till huruvida dessa kommer att ingå i er bodelning eller inte. Annan egendom som inte tagits upp i din fråga är giftorättsgods i den mån den inte är enskild egendom enligt 7 kap. 2 § Äktb. I bodelningen ingår all giftorättsgods och jag kommer därför att redogöra för hur den egendom du angett ska klassificeras, antingen som enskild egendom eller som giftorättsgods.

Martin äger en fritidsfastighet till ett värde av 1,5 miljoner kr. Vidare har han en aktieportfölj till ett värde av 2,5 miljoner kr. Sammantaget utgör detta ett giftorättsgods på 4 miljoner kronor. Detta ska ingå i er bodelning.

Du äger möbler för en miljon kronor samt en bostadsrätt till ett värde av 4,5 miljoner kronor. Fastigheten är belånad på 1,2 miljoner kronor. Fastigheten har du införskaffat med egendom i form av pengar som du erhållit genom testamente. Detta har ärvts med villkor att dessa ska vara din enskilda. Som huvudregel är detta enskild egendom och ingår inte bodelningen. Det är dock viktigt att arvet inte blandats ihop med din och Martins gemensamma pengar. I sådant fall måste du kunna visa exakt vilka kontanta medel från det gemensamma kontot som var ditt arv (den enskilda egendomen utgör nu en bostadsrätt som trätt istället för de kontanta medel du ärvt). Kan detta inte bevisas kommer arvet (bostadsrätten) att utgöra giftorättsgods och delas lika mellan er. I mitt svar kommer jag att utgå ifrån att detta arv utgör din enskilda egendom. Resultatet blir då att du har giftorättsgods på en miljon kronor och enskild egendom på 3,3 miljoner.

Sammantaget har du och Martin giftorättsgods på fem miljoner kronor som kommer att fördelas 2,5 miljoner vardera (utifrån den egendom du uppgett).

Eventuell jämkning?
Det bör påpekas att 12 kap. Äktb har en bestämmelse om skevdelning som tar hänsyn till kortare äktenskap och makars ekonomiska förhållanden. I ert fall har ni varit gifta i fem år vilket enligt rättspraxis anses vara ett kortvarigt äktenskap. Vidare är det Martin som ”förlorar” mest på bodelningen enligt ovan. Med detta sagt kan skevdelningsregeln komma på tal i samband med er bodelning. Innebörden av detta är att du och Martin får undanta giftorättsgods ur bodelningen.

Hoppas att du fått svar på din fråga.

Med vänlig hälsning,

Christoffer TolfRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Bodelning? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”