Fördelning av arv utan testamente och med inbördes testamente

2018-11-20 i Arvsordning
FRÅGA
Undrar hur arvet fördelas för barnen utan testamente, vid den ene förälderns död. I förhållandet finns fem särkullebarn och ett gemensamt. Vi har ett testamente där vi ber att den efterlevande ska få kvarsitta i orubbat bo.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag kommer i mitt svar att hänvisa till ärvdabalkens regler, du hittar dem här.

Fördelning av arv utan testamente

När det inte finns något testamente kommer kvarlåtenskapen att fördelas i enlighet med den s.k. legala arvsordningen. Denna föreskriver att när en förälder dör har dennes barn rätt att ärva hela kvarlåtenskapen. Barnen har rätt till lika stor del var. Om det exempelvis är 3 barn som ska dela på egendomen, ärver de 1/3 var. Särkullbarnen till den efterlevande har dock inte arvsrätt efter den avlidne. (se 2 kap 1 § ärvdabalken)

Hade ni inte haft ett testamente beror fördelningen av arvet på om ni är gifta eller inte.

Om ni är gifta kommer den efterlevande maken att ärva kvarlåtenskapen före ert gemensamma barn. Ert gemensamma barn får då efterarvsrätt, vilket innebär att han/hon ärver sin förälder först när även den andra föräldern har avlidit. Den avlidnes särkullbarn har däremot rätt att få ut sitt arv direkt. Särkullbarnen kan dock välja att avstå sitt arv till förmån för den efterlevande. De får då efterarvsrätt på samma sätt som ert gemensamt barn. (se 3 kap 1 § ärvdabalken)

Är ni inte gifta, kommer den avlidnes kvarlåtenskap att fördelas så som är beskrivet i första stycket. Den avlidnes barn delar alltså lika på hela kvarlåtenskapen. Detta eftersom sambos och särbos inte ärver varandra.

Fördelning av arv med testamente

I och med att ni har ett testamente sätter ni den legala arvsordningen ur spel. Den efterlevande ska enligt ert testamente få sitta kvar i orubbat bo. Detta innebär att den efterlevande får behålla all egendom med s.k. fri förfoganderätt. Den efterlevande får då göra vad denne vill med denna egendom, förutom att testamentera bort den.

Barn till den avlidne har dock alltid rätt till sin laglott. Detta trots ert testamente. Den avlidnes särkullbarn har rätt att få ut sin laglott direkt. Ert gemensamma barn får dock inte ut sin laglott från den först avlidne föräldern förrän även den andra föräldern har avlidit. Observera att varje barn måste påkalla jämkning av testamentet efter att den första av er har avlidit för att kunna få ut sin laglott.

I och med att den efterlevande ärver med fri förfogande rätt har den först avlidnes särkullbarn och ert gemensamma barn efterarvsrätt. Precis som när den efterlevande maken har fått ärva sin make i det fall att det inte fanns ett testamente (se ovan). Barnen får alltså rätt till sitt arv efter sin förälder först efter att den efterlevande också har avlidit. Plockade särkullbarnen ut sin laglott redan när deras förälder avled, ska denna räknas av deras efterarv.

Sammanfattning

Utan testamente kommer kvarlåtenskapen att fördelas lika mellan den avlidnes barn. Är ni gifta kommer istället den efterlevande maken få hela kvarlåtenskapen. Ert gemensamma barn och de eventuella särkullbarn som väljer att avstå sitt arv får i sådana fall efterarvsrätt.

Med anledning av ert testamente kommer du att ärva hela kvarlåtenskapen. Den stora skillnaden blir att ert gemensamma barn och alla den avlidnes särkullbarn får efterarvsrätt till den avlidnes kvarlåtenskap.

Hoppas du har fått svar på din fråga! Vill du ha ytterligare hjälp med ert testamente är du varmt välkommen att kontakta Lawline Juristbyrå.

Med vänliga hälsningar,

Johanna Bergvall
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Arvsordning (1158)
2019-05-20 Arvsdelning med ett halvsyskon
2019-05-17 Fördelning av arv
2019-05-16 Vad gäller om en avliden testamenterat till cancerfonden?
2019-05-11 Vem får arvet efter farbror som inte har några kvarvarande föräldrar eller syskon

Alla besvarade frågor (69126)