Fördelning av arv utan testamente

2017-02-26 i Arvsordning
FRÅGA
Hej !Min syster har avlidit. Hon var ogift, icke sambo samt saknade barn.Skriftligt testamente saknas. Det innebär att jag är den enda arvingen. Hon hade dock under sina sista dagar sagt hur hon ville att hennes tillgångar skulle fördelas. Jag talade om för henne, att jag inte var intresserade av något arv. Hon önskade då att mina och min fru:s barn ( 2 st myndiga ) samt mitt särkullbarn ( myndig ) skulle ärva henne enligt följande: Merparten av hennes tillgångar skall tillfalla mina och min fru:s barn. Hon hade betydligt större kontakt och närhet till dem.Hur kan jag göra för att tillgodose hennes önskemål ? Dvs jag ärver inget men mina barn enligt hennes önskemål.
SVAR

Hej!

Tack för att du ställer din fråga till Lawline.

Då det inte fanns något upprättat testamente, utan bara hennes önskemål uttryckt muntligen till dig innan hon avled, kommer det vara så att kvarlåtenskapen fördelas enligt den legala arvsrätten i ärvdabalken (1958:637), se här. Som du beskriver det kommer det därför att bli så att du som enda syskon till henne ärver hela hennes kvarlåtenskap (se 2 kap. 2 § 2 stycket ärvdabalken). När du sedan ärvt hela kvarlåtenskapen är du fri att förfoga över arvet, vilket i praktiken innebär att du kan fördela kvarlåtenskapen i enlighet med hennes önskemål.

Hoppas detta gav svar på din fråga!

Vänligen

Emma Persson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Arvsordning (1550)
2021-01-19 Arvsrätt vid adoption
2021-01-18 Blir barnbarn arvingar om de inkluderas i arvlåtarens sista vilja?
2021-01-18 Rätt till arv efter avliden farbror
2021-01-14 Vem är en "aster"?

Alla besvarade frågor (88253)