Hur fördelas arvet när en syster är gift med en gemensam kusin?

2020-08-06 i Arvsordning
FRÅGA
Min biologiska syster är gift med en kusin till oss. De har inga barn. Min syster och jag och en systerdotter till en äldre avliden syster ärvde en del pengar från våran bror. Vad händer om min syster respektive kusin går bort först. Vår kusin har en syster som jag inte tycker ska ärva det arvet som vår bror lämnade efter sig till mig och min syster.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag utgår från att det inte finns något giltigt testamente i ditt fall. Därmed blir reglerna i ärvdabalken tillämpliga på fördelningen av arvet.

Olika arvsklasser

Vid fördelning av arv delas personer in i tre olika arvsklasser. Dessa klasser har sedan rätt att i en viss ordning få del av arvet. Den första arvsklassen består av den avlidnes barn och barnbarn (2 kap. 1 § ärvdabalken). Den andra arvsklassen består av den avlidnes föräldrar, syskon och syskonbarn (2 kap. 2 § ärvdabalken). Slutligen består den tredje arvsklassen av den avlidnes far- och morföräldrar samt mostrar/fastrar och morbröder/farbröder (2 kap. 3 § ärvdabalken).

Makes arvsrätt

Om personen som går bort är gift ärver dennes make eller maka före den första arvsklassen (3 kap. 1 § ärvdabalken). Det är alltså först när båda makarna har gått bort som arvet går till deras eventuella barn, barnbarn, o.s.v.

Vad händer om din syster går bort först?

Eftersom din syster är gift kommer hennes make (er kusin) att ärva henne i första hand (3 kap. 1 § ärvdabalken). I det arvet ingår även det som din syster ärvde efter er bror. Detta innebär att när er kusin sedan går bort kommer arvet att i första hand gå till er kusins föräldrar. Om föräldrarna är bortgångna kommer arvet att gå till er kusins syskon (2 kap. 2 § ärvdabalken). Alltså finns det en risk för att arvet efter er bror går till er kusins syster om din syster går bort först.

Vad händer om din kusin går bort först?

Om det istället är din kusin som går bort först kommer arvet att i första hand gå till din syster (3 kap. 1 § ärvdabalken). När din syster sedan går bort kommer du att ärva efter henne (2 kap. 2 § ärvdabalken). Det finns då ingen risk för att arvet efter er bror skulle gå till er kusins syster.

Hur du kan gå vidare

Om du inte vill att din kusins syster ska kunna ta del av arvet efter din bror kan det vara bra om din syster skriver ett testamente. I ett testamente har man möjlighet att avvika från den fördelning av arvet som ärvdabalken föreskriver. Det är även möjligt att göra kompletteringar eller införa villkor.

Om du har fler frågor är du varmt välkommen att ställa dem till oss på Lawline!

Vänligen,

Mimmi Östling
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Arvsordning (1565)
2021-02-21 Arvsordningen
2021-02-21 Vem ärver efter vår far och kan mina bröder skriva över sina andelar på mig?
2021-02-19 ​Arvsfördelning och rättsverkan av en adoption
2021-02-08 Inga barn - vad händer med bostad om ena maken dör?

Alla besvarade frågor (89486)