Fördelning av arv när en bröstarvinge är avliden

2016-09-13 i Arvsordning
FRÅGA
Jag har två barn med olika fäder. Sonen har avlidit, gift och utan barn. Hans far är i livet och sonen har två halvsystrar på fädernesidan. Min dotter är ogift och har barn. Vem ärver mig om jag dör när sonens pappa fortfarande lever. Vem ärver mig när sonens pappa har gått bort?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om arv finns i ärvdabalken (ÄB).

Endast de som lever vid din död kan ärva dig enligt 1 kap. 1 § ÄB. Detta innebär att din son inte kan ärva dig. Dina närmsta arvingar är dina avkomlingar, dessa kallas bröstarvingar, och ingår i det som kallas första arvsklassen. Enligt 2 kap. 1 § ÄB är huvudregeln eftersom du har två barn att de ska få hälften var av din kvarlåtenskap. Eftersom din son avlidit så kan han dock inte ärva dig och då han inte har några avkomlingar finns det ingen som kan träda i hans ställe. Hans del kommer då istället tillfalla din dotter eftersom att det så länge det finns någon i första arvsklassen så ska arvet fördelas inom den.

Din sons pappa eller halvsyskon kan aldrig ärva dig så det spelar ingen roll om din sons pappa är i livet eller inte när du går bort för hur arvet ska fördelas.

Hoppas det var svar på din fråga!

Vänliga hälsningar,

Hanna Rappmann
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Arvsordning (1470)
2020-09-17 Ärver syskonen eller barnbarnen?
2020-09-17 Vem har arvsrätt när en bröstarvinge har avlidit före sin förälder?
2020-09-16 Vem ärver om testamente saknas?
2020-09-13 Fråga om laglott och arvsordning

Alla besvarade frågor (84141)