Fördelning av arv när efterlevande make har gift om sig

2021-11-17 i Särkullbarn
FRÅGA
Hej! Min svärsons mamma har avlidit. Hon ägde ett hus som hon ärvt efter barnens far som dog för något år sedan. I samband med faderns död fick inte barnen ut något arv. Efter faderns död hade hon gift om sig. Vem ärver huset? Hennes nuvarande man eller hennes barn? Eller blir det någon annan fördelning? Inga andra barn finns med i bilden.
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag kommer i mitt svar utgå från att det inte har funnits eller kommer att finnas något testamente som reglerar förhållandena vid arv, utan har endast Ärvdabalkens regler som utgångspunkt. Jag besvarar frågan genom att dela upp den i två steg för ett tydligare och ett mer lättförståeligt svar;

Vad hände när barnens far gick bort?

Ett äktenskap upplöses genom ena makens död eller äktenskapsskillnad (1 kap. 5 § Äktenskapsbalken). För att beräkna den avlidne makens kvarlåtenskap ska först en bodelning mellan makarna förrättas när en make avlider (9 kap. 1 § Äktenskapsbalken). I denna bodelning ingår allt giftorättsgods, dvs. allt som inte är enskild egendom. vid bodelningen ska först makarnas andelar av boet beräknas, då ska skulderna räknas av från gifträttgodset i så stor mån att skulderna som maken hade innan talan om äktenskapsskillnad täcks (11 kap. 1 § Äktenskapsbalken och 11 kap. 2 § Äktenskapsbalken). Med giftorättsgods menas allt som inte är enskild egendom tack vare exempelvis äktenskapsförord (7 kap. 1 § Äktenskapsbalken). Det som återstår av makarnas giftsrättsgods efter att det har gjorts avdrag för skulderna ska läggas samman och delas lika (11 kap. 3 § Äktenskapsbalken).

Vad dödsboet efter den avlidne erhåller vid bodelningen tillsammans med övrig egendom (som inte ingått i bodelningen, exempelvis enskild egendom och särskild egendom), utgör kvarlåtenskapen efter den avlidna. Detta är denna egendom som arvsreglerna därefter omfattar. Den efterlevande maken får då ärva den gemensamma barnens andelar med fri förfoganderätt. Med fri förfoganderätt menas att personen får förbruka egendomen eller sälja egendomen som den vill. Dock finns det vissa undantag, man får till exempel inte ge bort en stor del arvet i gåva eller testamentera bort egendomen (se 3 kap. 1 § Ärvdabalken). Så i det här fallet ärvde din svärsons mamma kvarlåtenskapen efter barnens far med fri förfoganderätt, däribland hans andel av huset.

Vad händer nu när din svärsons mamma gick bort?

Barnen kommer att få ärva sin fars andel av kvarlåtenskapen, hur stor andel det är vet man i och med att bodelning har gjorts efter faderns död. När det gäller mors andel så kommer bodelning ske mellan henne och hennes nya make och är det så att hennes andel av huset inte har gjorts till enskild egendom så kommer hennes andel ingå i bodelningen (det vill säga inte barnens fars andel). Barnen kommer att få ärva hennes andel av giftorättsgodset och hennes enskilda egendom samt särskilda egendom. Eftersom det är fråga om barn utanför äktenskapet så har de rätt att få ut sin arv direkt, se 3 kap. 1 § Ärvdabalken. Är det så att det finns testamente så får inte testamentet inskränka barnen sedan tidigares laglott, se 7 kap. 1 § Ärvdabalken. Med laglott menas hälften av andelen av arvet som enligt lag tillkommer bröstarvingarna, det vill säga den avlidnes barn (se 7 kap. 1 § Ärvdabalken). Om ett testamente kränker bröstarvingarnas laglott kan bröstarvingarna begära jämkning av testamentet för att utfå laglotten inom sex månader från att de har delgivits testamentet (7 kap. 3 § Ärvdabalken).

Viktigt att poängtera att barnen inte har rätt att få ut en viss sak, i det här fallet huset, utan bara deras föräldrars andel.

Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att höra av dig till oss.

Med vänliga hälsningar

Alejandra Vasquez
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Särkullbarn (1262)
2022-01-20 Sälja bostadrätt efter arv - särkullebarn
2022-01-20 Fördelning av arv när den avlidne var gift och har särkullbarn
2022-01-19 Har särkullbarn rätt till arv från deras förälders maka?
2022-01-18 Arvsrätt för särkullsbarn

Alla besvarade frågor (98546)