Fördelning av arv mellan hel- och halvsyskon - båda föräldrar avlidit

Två helbröder och en halvbror, den ena av helbröderna avlider, hur fördelas arvet, inga barn eller föräldrar finns i livet.

Lawline svarar

Hej! Tack att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Lagbestämmelserna om arv finns i Ärvdabälken (ÄB). Enligt 2 kap 1 § ÄB så är det bröstarvingar som är arvingar I första arvsklassen och således har rätt till arvet. Om det inte finns några bröstarvingar tillfaller arvet föräldrarna enligt 2 kap 2 § ÄB. Om en förälder avlidit, delar arvlåtarens syskon på den förälderns arvslott. Halvsyskon och helsyskon efter den föräldern har lika lott. Om det efter en förälder inte finns syskon till arvlåtaren eller avkomlingar till syskon, så tillfaller hela arvet till den andre föräldern om den är vid liv.

Det innebär således att om en helbror avlider, undersöker man först om en förälder är vid livet, vilket inte är fallet här. Hälften av arvet ska tillfalla modern och andra hälften fadern. Helsyskonet ärver genom istadarätt hela arvet av den föräldern som ej är förälder till halvsyskonet. Det arvet som egentligen ska tillfalla den förälder som är både förälder till helsyskonet och halvsyskonet ska delas lika på helbrodern och halvbrodern.

Exempel: Halvbrodern är sonen till den avlidnes far. Kvarlåtenskapen är 100 kr

Kvarlåtenskapen ska delas lika mellan föräldrarna

100/20 = 50 (modern 50 och fadern 50)

Eftersom,modern avlidit, tillfaller arvet sonen dvs. helbrodern.

Efter fadern finns det två barn, helbrodern och halvbrodern, vilket innebär att arvet delas lika mellan dem.

50/2 = 25

Det innebär att halvbrodern ärver 25 kr, medan helbrodern ärver 50+25=75 kr.

Jag hoppas du fick svar på din fråga! Eftersom jag inte vet vilken förälder halvbrodern tillhör kan ett exakt svar inte ges. Om du behöver ytterligare hjälp kan du vända dig till en av de specialiserade jurister som Lawline samarbetar med.

Med vänliga hälsningar,

Michelle Rinaldo IversenRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 995 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Arvs- och testamentsrätt och Arvsordning? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo