Fördelning av arv mellan hel- och halvsyskon - båda föräldrar avlidit

2017-07-27 i Arvsordning
FRÅGA
Två helbröder och en halvbror, den ena av helbröderna avlider, hur fördelas arvet, inga barn eller föräldrar finns i livet.
SVAR

Hej! Tack att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Lagbestämmelserna om arv finns i Ärvdabälken (ÄB). Enligt 2 kap 1 § ÄB så är det bröstarvingar som är arvingar I första arvsklassen och således har rätt till arvet. Om det inte finns några bröstarvingar tillfaller arvet föräldrarna enligt 2 kap 2 § ÄB. Om en förälder avlidit, delar arvlåtarens syskon på den förälderns arvslott. Halvsyskon och helsyskon efter den föräldern har lika lott. Om det efter en förälder inte finns syskon till arvlåtaren eller avkomlingar till syskon, så tillfaller hela arvet till den andre föräldern om den är vid liv.

Det innebär således att om en helbror avlider, undersöker man först om en förälder är vid livet, vilket inte är fallet här. Hälften av arvet ska tillfalla modern och andra hälften fadern. Helsyskonet ärver genom istadarätt hela arvet av den föräldern som ej är förälder till halvsyskonet. Det arvet som egentligen ska tillfalla den förälder som är både förälder till helsyskonet och halvsyskonet ska delas lika på helbrodern och halvbrodern.

Exempel: Halvbrodern är sonen till den avlidnes far. Kvarlåtenskapen är 100 kr

Kvarlåtenskapen ska delas lika mellan föräldrarna

100/20 = 50 (modern 50 och fadern 50)

Eftersom,modern avlidit, tillfaller arvet sonen dvs. helbrodern.

Efter fadern finns det två barn, helbrodern och halvbrodern, vilket innebär att arvet delas lika mellan dem.

50/2 = 25

Det innebär att halvbrodern ärver 25 kr, medan helbrodern ärver 50+25=75 kr.

Jag hoppas du fick svar på din fråga! Eftersom jag inte vet vilken förälder halvbrodern tillhör kan ett exakt svar inte ges. Om du behöver ytterligare hjälp kan du vända dig till en av de specialiserade jurister som Lawline samarbetar med.

Med vänliga hälsningar,

Michelle Rinaldo Iversen
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Arvsordning (1692)
2021-11-26 Får gemensamma barn ut mindre i arv än särkullbarn?
2021-11-21 Vem ärver när det inte finns bröstarvingar?
2021-11-20 Vad ärver halvsyskon?
2021-11-18 Vem ärver mig om hela familjen skulle omkomma i en flygolycka?

Alla besvarade frågor (97338)