Fördelning av arv mellan halvsyskon och helsyskons barn

2016-05-31 i Arvsordning
FRÅGA
Vår halvbror på mammas sida har avlidit, vi är 2 st halvsyskon, han hade en helbror som avlidit och han har en dotter. Vår halvbror hade inga barn och det finns inget testamente. Hur stor blir min och min systers del och hur stor del skall hans helbrors dotter ha i arv?
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Regler om arv finns i Ärvdabalken, den hittar du här.

Enligt Ärvdabalkens 2 kapitel 1§ 1 stycket är det som utgångspunkt den avlidnes barn eller barnbarn som skall ärva. Har den avlidne inga barn är det hans eller hennes föräldrar som får hälften var av arvet, enligt Ärvdabalkens 2 kap. 2§ 1 stycke.

Eftersom din halvbror inte har några barn ska hans arv delas mellan hans föräldrar så att hans pappa får hälften av arvet och er mamma den andra hälften. Om någon av din halvbrors föräldrar är döda så får din halvbrors syskon dela på den förälderns del av arvet. Det framgår av Ärvdabalkens 2 kap. 2§ 2 stycket. Av samma paragraf framgår även att om något av syskonen är avlidna så går det syskonets arv vidare till hans eller hennes barn.

Det betyder att om din halvbrors pappa är död så går pappans del av arvet vidare till helbrodern. Men eftersom helbrodern också är död blir det istället dottern som ärver den delen av arvet. Förutsatt att din halvbrors pappa inte längre lever så ärver alltså dottern hälften av din halvbrors egendom.

Om din och din halvbrors mamma inte lever går er mammas del av arvet istället vidare till dig och din syster. Att även halvsyskon kan ärva framgår av Ärvdabalkens 2 kap. 2§ 3 stycket. Ni får då dela lika på den del av arvet som er mamma skulle fått. Det innebär att du och din syster får dela på hälften av arvet, alltså får ni en fjärdedel var av det totala arvet från din halvbror.

Hoppas att detta var svar på din fråga!

Vänligen,

Cecilia Sikström
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Arvsordning (1604)
2021-05-04 Har kusiner arvsrätt enligt lag?
2021-05-02 Ärver min svärdotter mig?
2021-05-01 När arvinge går bort kort efter arvlåtaren
2021-04-30 Fördelning av arv för fasters man

Alla besvarade frågor (92043)