Fördelning av arv mellan broder och halvbroders barn

2019-11-27 i Arvsordning
FRÅGA
En kvinna som är änka har avlidit. Hon har inga barn. Maken hade inte heller några barn. Kvinnan har en bror i livet och en halvbror som är avliden. Halvbrodern har 2 barn som lever. Har jag uppfattat rätt att brodern då ärver 50% och att barnen ärver 25% var?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler kring arv finns i Ärvdabalken (ÄB). Jag kommer att utgå från att kvinnans föräldrar inte lever.

Arvet ska inte fördelas på det sättet du anger. Istället ska brodern ärva 75 %, medan barnen ärver 12,5 % vardera. Här nedan kommer jag att förklara varför.

Det är i första hand den avlidnes barn som ärver (2 kap 1 § ÄB). Om hen inte har några barn, ärver istället föräldrarna. Föräldrarna ärver då 50 % var. Är föräldrarna avlidna, delar syskonen/halvsyskonen på sin förälders andel (2 kap 2 § ÄB). Ett halvsyskon ärver med andra ord endast den gemensamma förälderns andel. Eftersom halvbrodern inte längre lever, är det istället hans barn som delar lika hans andel.

I det här fallet kommer alltså hela den ena förälderns andel och halva den andra förälderns andel gå till brodern. Detta blir totalt 75 %.

De 25 % som består är alltså hälften av den ena förälderns andel. Denna del ska delas lika mellan de två barnen. Det innebär att de kommer att ärva 12,5 % vardera.

Detta förutsätter såklart att kvinnan inte hade skrivit något testamente. I sådana fall fördelas arvet efter detta.

Jag hoppas att du hängde med i mitt svar, annars är du välkommen att höra av dig igen!

Vänliga hälsningar

Lovisa Lindgren
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Arvsordning (1337)
2020-02-22 Rätt till arv i avliden förälders ställe
2020-02-20 Ärver barn och barnbarn lika stor del efter den avlidne?
2020-02-19 Ärver båda barnen eller bara den förstfödda?
2020-02-19 Hur ärver våra respektive bröstarvingar?

Alla besvarade frågor (77247)