Fördelning av arv mellan broder och halvbroders barn

En kvinna som är änka har avlidit. Hon har inga barn. Maken hade inte heller några barn. Kvinnan har en bror i livet och en halvbror som är avliden. Halvbrodern har 2 barn som lever. Har jag uppfattat rätt att brodern då ärver 50% och att barnen ärver 25% var?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler kring arv finns i Ärvdabalken (ÄB). Jag kommer att utgå från att kvinnans föräldrar inte lever.

Arvet ska inte fördelas på det sättet du anger. Istället ska brodern ärva 75 %, medan barnen ärver 12,5 % vardera. Här nedan kommer jag att förklara varför.

Det är i första hand den avlidnes barn som ärver (2 kap 1 § ÄB). Om hen inte har några barn, ärver istället föräldrarna. Föräldrarna ärver då 50 % var. Är föräldrarna avlidna, delar syskonen/halvsyskonen på sin förälders andel (2 kap 2 § ÄB). Ett halvsyskon ärver med andra ord endast den gemensamma förälderns andel. Eftersom halvbrodern inte längre lever, är det istället hans barn som delar lika hans andel.

I det här fallet kommer alltså hela den ena förälderns andel och halva den andra förälderns andel gå till brodern. Detta blir totalt 75 %.

De 25 % som består är alltså hälften av den ena förälderns andel. Denna del ska delas lika mellan de två barnen. Det innebär att de kommer att ärva 12,5 % vardera.

Detta förutsätter såklart att kvinnan inte hade skrivit något testamente. I sådana fall fördelas arvet efter detta.

Jag hoppas att du hängde med i mitt svar, annars är du välkommen att höra av dig igen!

Vänliga hälsningar

Lovisa LindgrenRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Arvs- och testamentsrätt och Arvsordning? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo