Fördelning av arv med anledning av testamente och särkullbarn

2015-09-23 i Arvsordning
FRÅGA
Hej!Jag undrar hur det blir vid giftemål om makan har tre särkullsbarn sedan tidigare och de gifta inte har något barn tillsammans. Hur ärver man ifall den som inte har barn ( maken) har testamenterat hela sitt framtida arv, dvs enskilda egendom, till en släkting? Kan man göra så eller ärver särkullsbarnen/ makan ändå den avlidna maken och den enskilda egendomen? Om makan dör innan maken, ärver maken hälften av giftorättsgodset eller går detta också till särkullsbarnen?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

När ett äktenskap upplöses, ska makarnas egendom fördelas mellan dem genom bodelning, enligt 9 kap. 1 § Äktenskapsbalken (ÄktB). Av 10 kap. 1 § ÄktB framgår att endast makarnas giftorättsgods ska ingå i bodelningen (allt som inte är enskild egendom, se 7 kap.1-2 § § ÄktB). Sedan skuldtäckning har gjorts, ska sedan giftorättsgodset läggas samman och delas lika som huvudregel, i enlighet med 11 kap. 2-3 § § ÄktB. Vad den avlidne maken skulle ha erhållit genom bodelningen tillsammans med dennes enskilda egendom, utgör dennes kvarlåtenskap och blir föremål för arv.

1. Hur fördelas arvet om den barnlöse maken har testamenterat bort all sin kvarlåtenskap till en släkting?

Om maken har testamenterat all sin egendom till en släkting, så ska egendomen i princip fördelas i enlighet med testamentet. Den efterlevande maken har emellertid alltid rätt att ur kvarlåtenskapen från den avlidna maken, få egendom till ett så stort värde att den tillsammans med egendom som den efterlevande maken erhöll vid bodelningen eller som utgör den makens enskilda egendom motsvarar 4 prisbasbelopp (cirka 180 000 kronor). Detta framgår av 3 kap. 1 § 2 st. Ärvdabalken (ÄB). I en situation som denna får den efterlevande maken alltså endast en del av den avlidnes kvarlåtenskap, om inte den efterlevande makens enskilda egendom tillsammans med egendomen som erhölls genom bodelningen uppgår till ett värde av 4 prisbasbelopp.

2. Hur fördelas arvet om makan, som har särkullbarn, dör först?

Som anförts ovan så ska en bodelning genomföras som huvudregel då ett äktenskap upplöses. Den efterlevande maken kan därför inte sägas ”ärva” hälften av giftorättsgodset, men däremot får han hälften av giftorättsgodset i bodelningen. Den andra hälften av giftorättsgodset utgör tillsammans med eventuell enskild egendom, den avlidne makans kvarlåtenskap. Enligt 3 kap. 1 § 1 st. ÄB ärver i princip makans särkullbarn hennes kvarlåtenskap, om de inte väljer att avstå sin rätt till fördel för den efterlevande maken. Om särkullbarnen skulle vilja avstå sitt arv efter sin förälder till förmån för dennes make, så får de istället rätt att ta del i den efterlevande makens bo vid dennes död, enligt 3 kap. 9 § ÄB (som hänvisar till 3 kap. 2 § ÄB).

Hoppas du upplever att jag besvarat din fråga. Har du ytterligare frågor eller synpunkter är du välkommen att återkomma med dessa i kommentarsfältet nedan.

Med vänliga hälsningar,

Adam Karttunen Bark
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Arvsordning (1531)
2020-12-04 Vem ärver den av oss som dör först?
2020-12-01 Frågor om vem som har rätt att ärva
2020-11-30 bodelning och arvsrätt vid ensambarn
2020-11-30 skatt vid bodelning?

Alla besvarade frågor (86944)