FrågaARVS- OCH TESTAMENTSRÄTTArvsordning23/02/2014

Fördelning av arv - gemensamma barn och särkullbarn

Hej Jag lever med min fru, våra två barn och mitt andra barn från ett tidigare äktenskap. Om jag skulle gå bort och lämna kvar min del av giftorättsgodset samt mina enskilda egendomar, hur skulle de fördelas? Slås båda ihop och delas ut lika eller hur fungerar det?

Lawline svarar

Hej!

Om du går bort görs först en bodelning mellan ditt dödsbo och din fru, 9:1 äktenskapsbalken. Då delas ert giftorättsgods lika mellan ditt dödsbo och din fru, 10:1 och 11:3 äktenskapsbalken. Enskild egendom ingår inte i bodelningen.

När bodelning gjorts fördelas arvet. Då spelar det inte längre någon roll om egendomen i äktenskapet varit giftorättsgods eller enskild egendom utan allt "slås ihop" och behandlas lika. Makars arvsrätt har företräde framför gemensamma barn men inte framför särkullbarns arvsrätt, 3:1 ärvdabalken. Arvet delas på tre, en del för varje barn. Särkullbarnet, det vill säga ditt barn som inte är gemensamt med din fru, ärver en tredjedel direkt. De andra barnens tredjedelar ärvs av din fru med fri förfoganderätt. När din fru sedan går bort har de gemensamma barnen rätt till efterarv efter dig innan arvet efter din fru fördelas. Direkt vid ditt dödsfall får dock särkullbarnet ut 1/3 och din fru 2/3.

Äktenskapsbalken hittar du https://lagen.nu/1987:230.
Ärvdabalken hittar du https://lagen.nu/1958:637.

Vänliga hälsningar,

Lawline RådgivareRådgivare
Hittade du inte det du sökte?