Fördelning av arv efter syskon

2015-12-07 i Arvsordning
FRÅGA
Min helbror har avlidit, han var ensamstående utan barn. våra föräldrar var skilda och de är döda. Jag är enda helsyskon. Från faderns sida finns 3 halvsyskon. Hur delas arvet och har jag som är helsyskon, någon bestämmande rätt överhuvudtaget ? Någon testamente finns inte, då vi, min bror och jag, viste inte halvsyskonens existens.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Finns det inget testamente regleras arvet enligt reglerna i ärvdabalken (ÄB) (se här). Enligt 2 kap 1 § ÄB är det i första hand den avlidnes bröstarvingar (avkomlingar, barn) som ärver. I ditt fall då din bror inte hade några barn aktualiseras istället 2 kap 2 § ÄB. Finns det inga bröstarvingar till den avlidne, ärver den avlidnes föräldrar hälften var. Är föräldrarna avlidna, som i ditt fall, ärver istället syskon. Finns det halvsyskon ärver dem tillsammans med helsyskonet lika stor del av det som skulle tillfallit föräldern.

Arvet efter din bror skulle ha delats lika mellan era föräldrar, hälften till mamma och hälften till pappa. Eftersom att era föräldrar är avlidna är det istället ni kvarvarande syskon som ärver. Du som är ensamt syskon på mammans sida ärver hennes del, alltså hälften. Pappans del, den andra hälften, ska hans barn dela lika på. Detta innebär att du och de tre halvsyskonen kommer ärva 1/4 var av "pappans hälften".

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Isabel Frick
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Arvsordning (1527)
2020-11-30 Vad händer med en persons arv om det inte finns något testamente?
2020-11-29 Ärver syskonbarn arvlåtaren eller allmänna arvsfonden?
2020-11-27 Har efterlevande makes arvingar rätt till arv från den först avlidne?
2020-11-26 Fördelning av arv

Alla besvarade frågor (86673)