Fördelning av arv efter make då både gemensamma barn och särkullbarn finns

2017-12-28 i Arvsordning
FRÅGA
Jag är gift vi har 2 egna barn och jag har en dotter sedan tidigare min man fick ärva ett sommarhus efter sina föräldrar om vi skriver enskild egendom på honom hur fungerar arvet om han skulle dö före mig• Min man oroar sig vidare när det gäller arv och jag undrar hur vi skall göra med min dotter om vi vill att hon skall vänta med att ta ut sin del om jag skulle dö före min man• Tilläggas kan sägas att vi just nu äger 3st andra hus•
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag förstår din fråga som att du funderar över hur arvet ska fördelas efter den som avlider först.

Oavsett vem av er som avlider först kommer en bodelning på grund av dödsfall göras vid denna tidpunkt. En efterlevande make kan välja att antingen fördela boet enligt principen om hälftendelning, vilket är huvudregeln för bodelning, eller påkalla jämkning så att var make behåller sitt giftorättsgods (12 kap 2 § äktenskapsbalken).

När boet är fördelat kommer den del som tillfallit den efterlevande maken genom bodelningen vara med full äganderätt. Det som den efterlevande sedan ärver efter sin make kommer vara med fri förfoganderätt.

Avlider din make först kommer all kvarlåtenskap efter honom tillfalla dig, om inte testamente säger annat. När i sin tur du avlider kommer kvarlåtenskapen efter dig delas upp i arv efter dig och i arv efter din make. Vanligtvis är det hälften av boet som anses utgöra arv från den först avlidne. I och med att din make hade enskild egendom så kommer dock kvotandelen efter honom vara större än hälften. Det som räknas som arv efter dig kommer fördelas lika mellan dina tre barn och de som räknas som arv efter din man kommer fördelas lika mellan era gemensamma två barn.

Är det istället du som avlider först kommer ditt särkullbarn få ut sin arvslott och resterande del kommer att tillfalla din make med fri förfoganderätt (3 kap 1 § ärvdabalken). Som jag förstår det vill ni att ditt särkullbarn ska vänta med att ta ut sitt arv tills även din make går bort. Detta kan ske på två sätt. Antingen genom att din dotter själv väljer att avstå arv till förmån för efterlevande make eller genom testamente. Skriver ni ett testamente kan dock ditt särkullbarn välja att jämka det och på så sätt få ut sin laglott, det vill säga hälften av arvslotten (7 kap 1 & 3 §§ ärvdabalken).

Hoppas du har fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Jennifer Vestin
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Arvsordning (1712)
2022-01-24 Ensamstående mamma med två söner; vem ärver om ena sonen går bort?
2022-01-24 Arvsrätt för syskonbarn?
2022-01-20 Vem ärver?
2022-01-19 Kommer vår far att ärva både sin egen och vår mors andel vid min brors bortgång?

Alla besvarade frågor (98657)