Fördelning av arv efter farbror

2017-11-23 i Arvsordning
FRÅGA
Hej, vår farbror gick bort i somras och jag undrar om min syster o jag kan ärva utan testamente. Jag var den ände som hälsade på honom varannan vecka dom sista 2 åren. Min pappa träffade han bara på jul . Vår farbror sa till mig att vi skulle ärva 250 000 var och min far resten.även min far sa att vi skulle ärva men när jag pratar med honom två månader senare om det minns han ej att han sagt det.
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du undrar över om du och din syster kan ärva efter er farbror. Jag tolkar det som att de enda släktingarna din farbror hade i livet var du, din syster och eran pappa och kommer därför främst att fokusera på att svara utifrån det, men jag kommer även nämna allmänt vad som står i lagen.

Om det inte finns testamente så utgår man från arvsordningen som finns i ärvdabalken (ÄB). Första arvsklassen finns i 2 kap. 1 § ÄB. Där framkommer alltså att första arvsklassen är arvlåtarens barn. Dock finns det ett undantag i 3 kap. 1 § som gäller om man är gift. Denna paragrafen säger då att kvarlåtenskapen ska tillfalla den efterlevande maken. Vilket innebär att den efterlevande maken är den som ärver i första hand, före gemensamma barn. Dock säger även paragrafen att om den som avlider har ett barn från ett tidigare äktenskap, som alltså inte är gemensamt, har det barnet rätt att få ut sitt arv direkt.
Eftersom du inte gav någon information kring om din farbror hade en make/maka eller några barn är det därför svårt att avgöra. Men om jag utgår från att din farbror inte hade varken maka/make eller barn så kollar man därför i den andra arvsklassen som finns i 2 kap. 2 § ÄB.
Den andra arvsklassen består alltså av den avlidnes föräldrar. Arvlåtarens syskon har en så kallad istadarätt, vilket innebär att syskon är berättigade till arv enbart om någon av föräldrarna har avlidit. I paragrafen står det även att om ett syskon är avlidet så är det den personens barn som får en så kallad istadarätt och därav blir berättigade till arv. Detta betyder att ett syskonbarn enbart är berättigad till arv om syskonet är avlidet.
Detta betyder alltså att enligt den andra arvsklassen är det i första hand din farbrors föräldrar som ska ärva. Är de avlidna betyder det att det är din farbrors syskon som ska ärva. Eftersom din pappa är vid livet betyder det att han är berättigad till arvet. Enligt lagen hade du och din syster enbart fått ärva efter din farbror om eran pappa var avliden.

Sammanfattning
Denna frågan är lite svår att besvara utan att ha mer information kring hela familjesituationen. Men om jag utgår från att de enda släktingarna din farbror hade var du, din syster och eran pappa så kommer utfallet bli så att det är eran pappa som får ärva enligt lagen. Dock som jag nämnt kommer arvet att bli annorlunda om han hade en make/maka, barn, eller om hans föräldrar är i livet.

Jag hoppas det gav svar på din fråga!

Caroline Larsson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Arvsordning (1695)
2021-12-02 Vem ärver när det endast finns särkullbarn?
2021-12-01 Tar änkeman över arvslott?
2021-11-30 Om jag och min mamma avlider samtidigt, kommer min man ärva hennes tillgångar?
2021-11-26 Får gemensamma barn ut mindre i arv än särkullbarn?

Alla besvarade frågor (97611)