FrågaARVS- OCH TESTAMENTSRÄTTArvsordning19/10/2014

Fördelning av arv efter avliden moster

Har en barnlös moster som avlidit. Hon har en syster i livet är det hon som ärver allt? Min moster hade två systrar som är döda ärver någon av syskonbarnen något.

Lawline svarar

Hej! Tack för din fråga.

Enligt 2 kap. 2 § 1 st. ärvdabalken gäller att om den avlidne ej har några bröstarvingar, det vill säga barn, ska arvet tilldelas den avlidnes föräldrar. Har även föräldrarna avlidit gäller enligt 2 kap. 2 § 2 st. ärvdabalken att arvlåtarens syskon ska dela den eller de avlidna föräldrarnas lott. Har något av syskonen avlidit ska dennes avkomlingar träda i dess ställe och ta lika stor del av arvet.

Jag utgår från att det i ert fall inte förekommer några föräldrar till den avlidna mostern. Arvet ska således fördelas på de tre syskonleden. Den syster som är i livet ärver en tredje del. För det två kvarvarande tredjedelarna av arvet gäller att dessa ska fördelas med en tredjedel var på vardera av de avlidna syskonens led. Där fördelas sedan arvet lika mellan syskonbarnen för den avlidna mostern. Märk här att syskonbarnen således kan tilldelas olika stora delar av arvet beroende på hur många de är som får dela på det arv som annars skulle tillfallit deras mor.

Ärvdabalken finner du https://lagen.nu/1958:637.


Vänligen,

Matilda KarlssonRådgivare
Hittade du inte det du sökte?