Fördelning av arv efter äktenskap samt samboskap

2016-10-05 i Arvsordning
FRÅGA
Min far har avlidit och har 3 barn i tidigare äktenskap och 2 i senare äktenskap han har innan sin död skilt sig från sin andra fru men kvar bott tillsammans under mer än 10 år, vad gäller vid avsfördelning?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Vid fråga angående arvsfördelning blir Ärvdabalken (ÄB) aktuell.
Vid fråga angående bodelning vid skilsmässa blir Äktenskapsbalken (ÄktB) aktuell.
Vid fråga angående samboskap blir Sambolagen aktuell.

Jag tolkar din fråga som att din far skilt sig från sin andra fru men att de trots detta bott kvar tillsammans under mer än 10 år och att du nu undrar hur ett arv efter din far ska fördelas.

När din far och hans andra fru skilde sig, delades all deras egendom upp mellan dem) 9 kap. 1§ ÄktB. Allt giftorättsgods (allt som inte undantagits genom tex äktenskapsförord) gick alltså till delning mellan dem.

Då de fortfarande valt att bo tillsammans är det möjligt att de kan anses ha varit sambor. Detta beror lite på vilket typ av förhållande de då hade, för att klassas som sambos enligt Sambolagen krävs att man lever tillsammans i ett parförhållande, 1§ Sambolagen.

När ett samboförhållande upphör av annat skäl än att samborna ingår äktenskap med varandra, skall på begäran av någon av samborna samboegendomen fördelas mellan dem genom bodelning, 8§ Sambolagen.

Sambors gemensamma bostad och bohag utgör samboegendom, om egendomen förvärvats för gemensam användning och införskaffats tillsammans, 3§ Sambolagen.

När en bodelning gjorts är det egendomen som tillfaller din far som sedan går till arv.

Närmast arvinge är arvlåtarens (din far) bröstarvingar (barn).

Din far har fem barn. Det framgår inte om din far har något testamente, om inte kommer all egendom att delas på fem, arvlåtarens barn taga lika lott vilket innebär att arvet delas lika mellan barnen, ÄB 2 kap. 1§.

Hoppas du fick svar på din fråga, vid övriga funderingar är du alltid välkommen att höra av dig.

Vänligen,

Asta Schulz
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Arvsordning (1474)
2020-09-23 Vem ärver min far och min bonusmamma?
2020-09-23 Vem kommer ärva min farmor?
2020-09-22 Kan jag testamentera mitt arv till mitt styvbarn om jag avlider före min mor?
2020-09-22 Kan ett särkullbarns moder ärva från särkullbarnets fader?

Alla besvarade frågor (84272)