Fördelning av arv

2016-09-22 i Arvsordning
FRÅGA
Min bror dog plötsligt I augusti. Han är sambo sedan 20 år, Inga barn. Inget testament och inget avtal finns. De har en bostad som båda bott I tillsammans sedan inköpet av bostaden Finns försäkringar där ingen står som medförsäkrad/att försäkringen skall tillfalla ngn Moder till oss leverFråga? vår mor ärver enskild egendom?hon ärver halva lghvärde rakt av?hon ärver försäkringarna?hon har rätt till värde av det gemsamma bohaget?
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Hälften av lägenhetsvärdet och det gemensamma bohaget kommer att gå till din brors dödsbo. Dödsboet kommer också få rätt till alla andra tillgångar, inklusive försäkringarna.

Dödsboets tillgångar ska sedan fördelas mellan dödsbodelägarna. Eftersom din bror inte har några barn är er mamma och pappa dödsbodelägare. Hälften av tillgångarna ska gå till din mamma och den andra hälften ska gå till din pappa. Om din pappa inte lever längre blir du (och eventuella andra syskon) dödsbodelägare i hans ställe och får alltså rätt till hälften av tillgångarna i dödsboet.

Om det bara är du och din mamma kvar i er familj ärver ni alltså hälften var av alla tillgångar som finns i din brors dödsbo. Det innebär att ni får en fjärdedel av lägenhetens värde och en fjärdedel av bohaget var. Ni får sedan rätt till hälften var av övriga tillgångar. Jag har svårt att uttala mig om vem som har rätt till försäkringarna eftersom jag inte vet vilka typer av försäkringar det rör sig om eller hur villkoren ser ut. Vissa försäkringar kan överföras på anhöriga medan vissa försäkringar utfaller vid dödsfall. Jag rekommenderar er att kontakta försäkringsbolagen för att höra vad som gäller.

Jag hoppas detta var svaret på din fråga!

Vänligen,

Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Arvsordning (1550)
2021-01-19 Arvsrätt vid adoption
2021-01-18 Blir barnbarn arvingar om de inkluderas i arvlåtarens sista vilja?
2021-01-18 Rätt till arv efter avliden farbror
2021-01-14 Vem är en "aster"?

Alla besvarade frågor (88281)