Fördelning av arv

2016-07-20 i Arvsordning
FRÅGA
Hej, min pappa har nyligen gått bort och jag undrar nu hur arvet fördelas procentuellt mellan hans fru, deras gemensamma dotter och oss två döttrar från hans tidigare äktenskap.Är det så i grova drag att frun först får hälften av deras gemensamma tillgångar och sedan ärver hälften av pappas del och att barnen delar på den andra hälften av hans del?
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Regler om arv och testamente finner du i Ärvdabalken (här).
Eftersom att er far, som var gift, har gått bort ska först göras en bodelning mellan makarna där deras giftorättsgods (gemensamma tillgångar) fördelas. Ena delen tillfaller er fars fru medan den andra delen utgör er fars kvarlåtenskap. Det är denna del som hans arvingar har rätt till.

Alla ni tre döttrar är er fars närmaste arvingar och ska därför dela lika på hans kvarlåtenskap enligt Ärvdabalken 2 kap 1§. De andelar ni har rätt till ur er fars kvarlåtenskap är därför 1/3 vardera. Eftersom att din far var gift är dock huvudregeln att hans kvarlåtenskap först ska tillfalla hans maka. Ni tre döttrar får då ut era arvsandelar efter er far först när även den efterlevande makan avlidit. Däremot är du och din helsyster (dvs. ni döttrar från tidigare äktenskap) särkullbarn och därför gäller att ni kan välja att få ut era arvsandelar direkt eller att avstå dem till förmån för efterlevande maka. Detta framgår av Ärvdabalken 3 kap 1§ 1st och 3 kap 9§. Om ni väljer att ta ut era arv direkt, får ni 1/3 vardera ur den kvarlåtenskap som er far nu efterlämnat. Den gemensamma dottern får dock vänta med att få ut sitt arv till dess att även efterlevande maka avlidit. Här ska påpekas att efterlevande maka alltid har rätt att ur din fars kvarlåtenskap tillsammans med hennes del från bodelningen samt enskild egendom åtminstone få ut 4xprisbasbelopp (1xprisbasbelopp år 2016 = 44 300 kr). Detta framgår av Ärvdabalken 3 kap 1§ 2st.

Om ni istället väljer att avstå från era arv till förmån för efterlevande maka, tillfaller även era arvsandelar efterlevande maka. Det innebär att alla ni tre döttrar, istället för att få era arv nu, har rätt till efterarv. Vid efterlevande makas död beräknas era arv efter de andelar ur er fars kvarlåtenskap som ni hade rätt till vid hans död, dvs. 1/3 vardera. Om fördelningen vid bodelningen mellan makarna vid er fars död var 50/50 (detta är fallet om makarna endast hade giftorättsgods), ska era arvsandelar efter er far beräknas ur halva efterlevande makas behållning vid hennes död. Ena halvan utgör hennes egen kvarlåtenskap (som är till för hennes egna arvingar), medan andra halvan utgör er fars kvarlåtenskap. Ni har då alltså rätt till 1/3 vardera ur halva efterlevande makas behållning vid hennes död.

För att förtydliga det hela ännu mer kan ges följande exempel:
Om er fars kvarlåtenskap (dvs. hans del efter bodelningen) är värd 150 000kr, har du och din helsyster rätt till 1/3 vardera av detta belopp om ni väljer att ta ut era arv direkt. Ni har alltså rätt att få 50 000kr var, medan de resterande 50 000kr tillfaller hans fru. Den tredje dottern har istället rätt till efterarv, vilket innebär att hon får ut sin tredjedel när även efterlevande makan avlidit. Hennes tredjedel beräknas då ur halva den behållning som efterlevande maka har vid sin död.
Om du och din helsyster väljer att avstå från era arv, tillfaller hela kvarlåtenskapen på 150 000kr hans fru. Alla ni döttrar har då rätt till efterarv och era tredjedelar beräknas alltså ur halva den behållning som efterlevande maka har vid sin död.

Hoppas att mitt svar är till din hjälp.

Med vänlig hälsning,

Louise Sundström
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Arvsordning (1496)
2020-10-23 Kommer min avlidna systers barn ärva?
2020-10-22 Vad ärver mina barnbarn när jag avlider?
2020-10-22 Får man en del av försäljning av egendom efter en förälders död?
2020-10-22 Hur fördelas giftorättsgodset och arvet?

Alla besvarade frågor (85316)