Fördelning av arv

2015-02-16 i Arvsordning
FRÅGA
Hej. Min morfar har avlidit. Han var omgift, de har inga gemensamma barn. Morfar hade en dotter(min mamma) som gick bort för många år sedan så kvar e frun jag o min syster. Både frun o morfar bor/ bodde på hem. Nu undrar jag hur fördelningen på arvet ska se ut. Med vänlig hälsning
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Reglerna om fördelning av arv finns i Ärvdabalken. Då du inte uppgett några uppgifter om testamente och/eller äktenskapsförord utgår jag i mitt svar från att något sådant inte föreligger.

Då din morfar var gift ska innan arvet fördelas en bodelning göras mellan makarna. Det som ingår i bodelning är det s.k. giftorättsgodset. I huvudsak allt som makarna äger ska ingå i bodelningen, dock ej enskild egendom eller egendom för personligt bruk. Enskild egendom kan vara sådant som den ena maken fått i gåva, i arv som enligt testamente ska vara dess enskilda, gjorts till enskild genom äktenskapsförord. Egendom för personligt bruk är exempelvis kläder, glasögon m.m.

När en bodelning av giftorättsgodset har gjorts ska arvet efter den avlidne fördelas och utgångspunkten är att gifta par ärver varandra med vad som kallas för fri förfoganderätt. Alltså att den efterlevande maken ärver den avlidne. Särskilda regler gäller dock för särkullbarn, med andra ord de barn som inte är makarnas gemensamma. Till skillnad från gemensamma barn har särkullbarn rätt att få ut sina arvslotter direkt. Din mor var barn (och särkullbarn) och därmed första bröstarvinge till din morfar, då hon är avliden träder du och din syster i hennes ställe som er morfars bröstarvingar och delar lika på hennes arvslott. Det är den s.k. istadarätten.

Den efterlevande maken har dock en rätt att få ut ett värde motsvarande fyra gånger det prisbasbelopp som gäller vid tiden för dödsfallet (ca 180 000). I det värdet inkluderas dock vad den efterlevande maken fått genom bodelningen samt den efterlevande makens enskilda egendom. Har den efterlevande maken redan fått minst 4 prisbasbelopp från bodelningen så har maken inte rätt till arv om den avlidne endast har särkullbarn.

Hoppas detta besvarade din fråga!

Vänliga hälsningar,

Amanda Lidberg
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Arvsordning (1443)
2020-08-02 Arv vid samägande av fritidshus
2020-08-01 Har man som barnbarn rätt till arv om ens mor har gått bort?
2020-07-31 Skuldsanering arv
2020-07-28 Kusiner och kusinbarns arvsrätt

Alla besvarade frågor (82559)