Fördelning av arv

2020-11-26 i Arvsordning
FRÅGA
A och B är gifta. De har två stycken gemensamma barn C och D. A har även ett till barn med en annan (E)alltså ett särkullbarn. A dör abrupt och boet värderas till 540 000kr Hur fördelas pengarna?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Hur arv ska fördelas regleras i ärvdabalken (ÄB).

Huvudregeln är att den avlidnes barn ärver (2 kap. 1 § ÄB). A:s barn (C, D, E) kommer därför att ärva efter A. De kommer att ärva lika mycket, det vill säga en tredjedel. Däremot kommer A:s make (B) att få fri förfoganderätt över egendomen som tillfaller A:s och B:s gemensamma barn (3 kap. 1 § ÄB). Fri förfoganderätt innebär att den efterlevande maken fritt får disponera över egendomen under tiden som maken lever. Maken får dock inte testamentera bort eller kraftigt minska egendomen genom gåva. De gemensamma barnen (C och D) kommer därför att behöva vänta på sitt arv. Särkullbarnet (E) har dock alltid rätt att få ut sitt arv direkt, men kan också avstå detta till förmån för efterlevande make (3 kap. 9 § ÄB).

C = har rätt till 180 000 kr, dock har B fri förfoganderätt.

D = har rätt till 180 000 kr, dock har B fri förfoganderätt.

E = har rätt att få sina 180 000 kr på en gång.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Mathias Nilsson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Arvsordning (1586)
2021-04-14 Kan dottern till mitt halvsyskon ärva mitt helsyskon?
2021-04-13 Ärver den avlidnas make/barn/syskon först?
2021-04-13 Arvsordning
2021-04-08 Vem ska ärva när arvinge avlidit?

Alla besvarade frågor (91196)