Fördelning av arv

Hej, jag har en fråga gällande arv

Fadern till 3 syskon har avlidit sedan tidigare och syskonen ärvde honom eftersom föräldrarna var skilda.

Sedan avlider 1 av syskonen utan efterarvingar och han har testamenterat bort sitt arv.

Sedan avlider avlider modern och vad händer då med arvet efter modern?

Ärver dom 2 kvarlevande syskon henne eller ska även den tidigare avlidne syskonets testamentagare ärva modern?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Din fråga handlar om hur fördelning av ett arv ska göras. Reglerna kring detta finns i ärvdabalken (ÄB).

Det är endast en person som lever som kan få ut ett arv (1 kap. 1 § ÄB). Undantag finns dock när det gäller ett ofött barn.

De som ärver den avlidne först är den avlidnes barn (arvingar i första ledet). Dessa kallas för bröstarvingar (2 kap. 1 § ÄB). Varje barn har rätt till lika stor del av arvet. Är något av barnen avlidet ärver dennes avkomlingar i stället (2 kap 1 § andra stycket ÄB). Detta betyder att den avlidnes barn ärver först och är dessa avlidna ärver deras barn istället osv. Om den avlidne arvingen hade haft rätt att ärva eller inte spelar här ingen roll när det gäller dennes avkomlingars arvsrätt.

I den situation du beskriver har tre syskon sedan tidigare ärvt från sin far då denne avled. De fick då ut sitt arv direkt på grund av att deras föräldrar var skilda och ärvde då direkt enligt reglerna gällande särkullbarn som säger att de har rätt att få ut sitt arv direkt efter sin avlidne förälder (3 kap. 1 § ÄB).

När nu syskonens moder även har avlidit ska de kvarvarande syskonen dela på hennes arv. Att det avlidna syskonet testamenterat bort sitt arv betyder inte att denna testamentstagare har rätt att ärva efter den avlidne modern. Hade det avlidna syskonet haft några efterarvingar hade de haft rätt att ärva den avlidnes andel (2 kap. 1 § andra stycket ÄB). Har detta syskon inte några efterarvingar ärver däremot ingen i dennes ställe. Istället är det de kvarvarande syskonen som ska dela lika på arvet efter sin mor om det inte finns ett testamente som säger annat. Det finns även regler gällande förskott på arv som reglerar situationer då den avlidne till exempel har gett en av arvingarna en gåva innan denne avled som kan göra att fördelningen av arv ska göras annorlunda ( 6 kap. 1 § ÄB).

Jag hoppas att detta var svar på din fråga. Har du några fler frågor är du välkommen att åter igen kontakta Lawline.

Med vänliga hälsningar,

Carin ÖstlundRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Arvs- och testamentsrätt och Arvsordning? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo