Fördelning av arv

2019-05-17 i Arvsordning
FRÅGA
Min väninna har avlidit! Hon har 2 bröstarvingar varav en är avliden! Den avlidna bröstarvingens fader är i livet, ärver fadern den avlidne bröstarvingen eller går hela arvet till den bröstarvinge som är i livet?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag kommer nedan att hänvisa till Ärvdabalken (ÄB) och dess regler om arvsrätt.

Arvsklasserna

Det finns inom den svenska arvsrätten tre olika arvsklasser. Den första arvsklassen består av bröstarvingar och, om bröstarvinge inte är i livet, bröstarvinges avkomlingar (2 kap. 1 § ÄB). Med avkomling avses den avlidnes barn, barnbarn och så vidare. Vid en bortgång är det i första hand den första arvsklassen som ärver, d.v.s arvlåtarens barn och avkomlingar. Om arvlåtaren avlider utan att efterlämna några barn eller andra avkomlingar går arvet upp till den andra arvsklassen. Den andra arvsklassen består av arvlåtarens föräldrar och - om föräldrarna inte är i livet - deras avkomlingar, d.v.s syskon, syskonbarn osv. (2 kap. 2 § ÄB). Om båda föräldrarna är i livet ärver de lika stor del vardera, men om någon av föräldrarna är avliden, fördelas den förälderns del av arvet mellan förälderns avkomlingar. Om det varken finns någon arvtagare i den första eller andra arvsklassen, ärver den tredje arvsklassen. Den tredje arvsklassen innefattar arvlåtarens mor- och farföräldrar och deras avkomlingar, d.v.s farbror och faster, morbror och moster (2 kap. 3 § ÄB). Observera att kusiner inte har någon arvsrätt enligt den legala arvsordningen.

Fördelning av arv

Ett arv kan inte fördelas mellan olika arvsklasser, utan fördelas alltid mellan arvingarna inom samma arvsklass. Det framgår av uppgifterna ovan att den avlidne har 2 bröstarvingar, varav en av dem fortfarande är i livet. Detta innebär att arvet ska fördelas mellan arvtagarna inom den första arvsklassen. Arvet ska då fördelas enligt följande. Den bröstarvingen som är i livet har arvsrätt. Hur stor del av arvet som tilldelas bröstarvingen beror på om den avlidne bröstarvingen har några avkomlingar i livet, d.v.s om det finns några barnbarn eller barnbarnsbarn. Om den avlidne bröstarvingen har avkomlingar , ska bröstarvingens del av arvet tillfalla dem med lika stor andel vardera. Om den avlidne bröstarvingen inte efterlämnar några avkomlingar, tillfaller hela arvet bröstarvingen som är i livet. Den avlidne bröstarvingens far har således inte arvsrätt.

Sammanfattning

För att sammanfatta det hela har bröstarvingarna och, då ena bröstarvingen inte är i livet, dennes avkomlingar arvsrätt. Avkomlingarna ärver i sådant fall den del av kvarlåtenskapen som skulle ha tillfallit den avlidne bröstarvingen. Om den avlidne bröstarvingen inte lämnat efter sig några avkomlingar, tillfaller hela arvet den bröstarvinge som är i livet.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Ida Hellsten
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Arvsordning (1214)
2019-08-17 Fördelning av arv
2019-08-16 Kan dödsbon ärva?
2019-08-13 Ärver min mamma och halvsyskon lika mycket eller ärver bara en av dem?
2019-08-11 Hur ser arvsordningen ut om arvstagare går bort innan testamente betalats ut?

Alla besvarade frågor (72048)