Fördelning av arv

2017-05-08 i Arvsordning
FRÅGA
Gällande dödsbo. En person i släkten har avlidit och har ingen nära familj. Närmast är två st helsyskon som lever och två halvsyskon som är avlidna. Halvsyskonen har ett resp två barn dessa tre utgör dödsbodelägare tillsammans med de två helsyskonen. Hur fördelas pengarna procentuellt mellan alla? Delas lösöre procentuellt efter denna procent?Ett avlidet halvsyskon som har två barn vill bara ha del av pengar, hur fördelas lösöret mellan de två helsyskonen och halvsyskonet med ett barn?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Arvsordningen är uppdelad i olika grupper. Den första gruppen är rakt under stigande led vilket betyder den avlidnes barn, om inte barn är vid liv barnbarn och så vidare.

Om det inte finns någon i denna grupp går arvet vidare till nästa grupp vilken startar med den avlidnes föräldrar. Arvet fördelas då lika mellan föräldrarna. Om dessa är avlidna går arvet vidare till föräldrarnas barn, alltså i detta fall de syskon du i din fråga tar upp. Halvsyskon tar dock endast del av det arv som skulle tilldelats deras förälder. Om även den avlidnes syskon skulle ha avlidit går arvet vidare till syskonens barn. Se 2 kap 1 och 2 §§ ärvdabalken.

Detta innebär alltså:

Den avlidnes egendom delas lika mellan dennes föräldrar vilket sedan går vidare på hel- och halvsyskonen och deras barn. För att förklara detta bättre antar vi att en fördelning mellan arvet skulle leda till att vardera förälder ärver egendom till ett värde av 1 miljon kronor var. Vi kallar föräldern som är förälder till endast den avlidne och dennes helsyskon för A och den andre föräldern för B.

Helsyskon 1: Hälften av A:s del av arv: 500 000 kr + En fjärdedel av B:s del av arv: 250 000 kr = 750 000 kr.

Helsyskon 2: Hälften av A:s del av arv: 500 000 kr + En fjärdedel av B:s del av arv: 250 000 kr = 750 000 kr.

Halvsyskon 1 (med ett barn): En fjärdedel av B:s del av arv: 250 000 kr. Halvsyskonets barn ärver hela summan.

Halvsyskon 2 (med två barn): En fjärdedel av B:s del av arv: 250 000 kr. Halvsyskonets barn får dela lika på summan, de får alltså 125 000 kr var.

Den reglering som i lag finns kring hur just lösöre ska fördelas finns i 23 kap 3 § ärvdabalken, I denna paragraf framgår att huvudprincipen är att man ska tillgodose varje arvtagares önskemål och intresse. Den egendom som inte är lämplig att dela på bör läggas på en arvtagare. Det finns alltså ingen bestämmelse om hur man ska räkna ut respektives andel i lösöre utan det är snarare något man får komma överens om.

Hoppas att detta svar hjälpte dig! :)

Med vänliga hälsningar,

Lovisa Nilsson
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Arvsordning (1645)
2021-08-04 Vem ärver efter min far?
2021-08-02 Kan man ärva av sina syskon?
2021-08-02 Ärver jag hela min brors kvarlåtenskap?
2021-07-31 Har styvbarn arvsrätt?

Alla besvarade frågor (94627)