FrågaARVS- OCH TESTAMENTSRÄTTArvsordning01/11/2014

Fördelning av arv

Min mans morbrors fru avled nyligen, morbrodern är också avliden 1997. De hade inga barn och alla deras syskon är avlidna. Undrar nu hur arvet ska fördelas. Det finns fyra barn till kvinnans avlidna syster och det finns och också flera barn till makens avlidna syskon. Med vänlig hälsning Berit

Lawline svarar

Hej!

Tack för att Du vänder dig till Lawline!

Som jag förstår din fråga så är det den nyligen avlidna kvinnans (morbrorns fru) arv som ska fördelas. De levande släktingarna som finns är fruns syskonbarn samt hennes mans syskonbarn (däribland din man).

Jag kommer i svaret att utgå från att inget aktuellt testamente finns utan endast besvara din fråga utifrån arvsrätt.

Arv kan enligt 1:1 Ärvdabalken endast tas ut av den som lever vid arvlåtarens död. Enligt 2:1 Ärvdabalken så ärver barn först i arvsordningen (barn benämns bröstarvingar i paragrafen). Av din fråga framgår att inga barn till morbroderns fru finns. Om det inte finns några barn så är det den avlidnes föräldrar som får hälften av arvet var. Om dessa är döda så ärver den avlidnes syskon (föräldrarnas barn)– dvs din mans morbrors frus syster. Eftersom hon är död kan arvet då tillfalla hennes 4 barn enligt istadarätten som stadgar en rätt för barn att träda i föräldrarnas ställe.

Din mans morbror, dvs den nyligen avlidnes make, är död varför frågan om makes arvsrätt inte blir aktuell. Däremot så har det antagligen gått till så att arvet efter din mans morbror – som din mans mamma har rätt till (dvs morbroderns syster) enligt arvsordningen - har gått direkt till morbroderns fru på grund av makes arvsrätt (3:1 Ärvdabalken).

Frågan är då alltså om det efterarv som din mans mamma har rätt till kan tillfalla din man. Eftersom hon är avliden så ärver din man i enlighet med istadarätten. Sammanfattningsvis, som jag förstår det, så kan din man ärva det efterarv som din mamma har rätt till från din mans morbrors fru. Det är alltså egentligen arvet som din mans mamma borde ha ärvt från sin bror när han dog men som övergick till frun enligt reglerna om makes arvsrätt.

Hoppas Du fick svar på din fråga!

Linn Kanter PergamentRådgivare
Hittade du inte det du sökte?