FrågaSKATTERÄTTGåvoskatt08/10/2018

Fördelar med att ge bort sin fastighet som gåva till sina barn

Hej! Vår mamma äger en villa fastighet. Hon är 81 år och har fått kännedom om att flera i hennes generation överlåter fastigheten genom gåva till sina barn.

Vad är "fördelen" med att ge bort fastigheten i gåva?

Är det för att slippa en högre avgift om man hamnar på ett äldreboende?

Våran och hennes önskan är att hon ska bo kvar i huset så länge hon själv vill och kan.

Vi är två barn som är arvingar.

Tack på förhand.

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du hör av dig till Lawline med din fråga!

Precis som du säger är det vanligt att många föräldrar ger bort sin fastighet till sina barn i gåva. Den främsta anledningen till att man gör så är för att något av barnen ska ta över fastigheten och att man vill skjuta upp den skatt som kommer när man säljer en fastighet. När man säljer sin fastighet ska man nämligen betala in en viss summa av den potentiella vinsten som skatt, oftast kallad för kapitalvinstskatt eller reavinst. Denna lösning är framför allt vanlig vad gäller sommarstugor, som någon av barnen i framtiden ska fortsätta äga.

Avgift för äldreboende

När man betalar för äldreboende betalar man för: omsorgsavgift, hyra samt måltider. Avgiften är den samma oavsett om du bor på ett privat eller kommunalt hem. Däremot kan det variera beroende på vilken kommun du bor i. Därför vore det bästa om du och ditt syskon kollade vad som gäller just i den kommun er mamma bor i. Avgiften beräknas individuellt och är grundat på inkomst och eventuella bidrag som den berörde har. Maxkostnader i månaden är dock 2044 kronor per månad.

Att avgiften är grundat på inkomst innebär att man räknar pensionen plus räntor på sparade pengar. Att din mamma äger en villa spelar alltså inte roll när avgiften för äldreboende ska bestämmas. Återigen vill jag dock rekommendera att ni kollar upp vad som gäller just för den kommun hon lever i.

Vanlig anledning till gåva av fastighet

En av de mest förekommande gåvorna är när en förälder eller bägge föräldrarna ger bort en fastighet till ett eller flera av barnen. Detta gör man för att barnen ska slippa att betala kapitalvinstskatt (kallas även för reavinst eller realisationsvinstbeskattning). Istället skjuts skatten på framtiden. Vilket i många fall möjliggör att ett av barnen kan bo i fastigheten, eller ha som sommarställe, utan att betala stora summor pengar i skatt.

Hur mycket ska fastigheten beskattas?

När det gäller skattemässiga frågeställningar får vi vända oss till inkomstskattelagen (IL). När man säljer en fastighet ska denna kapitalvinstbeskattas, IL 42: 1 och 44:3. Denna skatt räknar man ut genom att ta priset vid försäljningen av villan minus vad din mamma köpte villan för samt vissa utgifter för att förbättra fastigheten, enligt IL 44:13 och 44:14. Den summa som är kvar då är den som ska kapitalvinstbeskattas med 22 procent, IL 45:33 och 65:7.

Jag förstår att det bara blev en massa siffror nu som verkar vara helt nonsens. Därför kan vi ta ett litet exempel för att du ska förstå, samt ställa upp en formel för det hela. Det är helt omöjligt för mig att veta exakt vad din mammas villa kommer att säljas för och hur mycket den kostade. Men jag utgår helt enkelt från att den skulle säljas för 2 000 000 kronor och att hon köpte den för 1 500 000, för att göra det lätt för oss.

Då tar man försäljningspriset minus inköpspriset, alltså 2 000 000 – 1 500 000 = 500 000. Det är alltså 500 000 som är den summan som ska kapitalvinstbeskattas. Då tar man 500 000 x 0,22 = 110 000.

110 000 kronor behöver du alltså betala i skatt om du skulle vilja ta över din mammas villa till exempel, förutsatt att du köpte loss den av henne med dessa värden. Vill du räkna ut vad den egentliga beskattningen skulle bli är det bara att stoppa in de riktiga siffrorna i denna uträkning.

Vad är en förbättringsutgift?

I exemplet ovan förutsatte jag att några förbättringsutgifter inte har gjorts. I många fall har det däremot gjorts utlägg för att förbättra fastigheten. Sådana kan bestå i två saker, nämligen: att man har gjort grundförbättringar eller reparation och underhåll. Grundförbättringar kan vara en tillbyggnad på fastigheten eller att man har installerat en värmepump som inte fanns innan. Reparation och underhåll kan bestå av att man bytt handfat eller målat om väggarna. För att se mer om dessa förbättringsutgifter se Skatteverkets hemsida.

Fördel med gåva

Förr i tiden hade vi en så kallad gåvoskatt i Sverige, vilket innebar att man skattade på gåvor. Den avskaffades dock i januari 2005. Fördelen med att ge en gåva är att det inte ses en "avyttring" vilket gör att man inte behöver betala kapitalvinstskatt. Däremot finns den så kallade "kontinuitetsprincipen", IL 44:21. Det innebär att du och ditt syskon träder in i er mammas ställe och när ni säljer fastigheten kommer ni att behöva betala kapitalvinstskatt. Ni kommer alltså inte undan att betala skatt utan ni skjuter det bara på framtiden.

Hur genomför man en gåva?

Det finns vissa formkrav som måste uppfyllas för att en gåva ska vara giltig. Gåvobrevet ska vara skriftligt samt underskrivet av gåvogivare och gåvotagare, Jordabalken (JB) 4:1 och 4:29. För att kunna få en lagfart krävs det även att gåvobrevet bevittnas av två personer, JB 20:7. Om du vill ha hjälp att skapa ett gåvobrev kan du boka tid hos våra jurister.

Sammanfattning

Äldreboende: Att er mamma skulle ge bort fastigheten i gåva till dig och ditt syskon kommer inte att förändra hennes kostnad på äldreboendet. Men för att vara på säkra sidan, kolla vad som gäller i den kommun där hon bor då kommunernas regler ibland kan skilja sig.

Kapitalvinstskatt: Ifall er mamma ger er fastigheten i gåva innebär det att ni skjuter kapitalvinstbeskattningen på framtiden. Och att ni behöver betala den först när ni eventuellt säljer fastigheten.

Hoppas att detta besvarade din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Marcus LjungbergRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Skatterätt och Gåvoskatt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000